Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 24-04-2018

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2016 - 2017

Quyết định số:2362/QĐ-ĐHTN ngày 2/11/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Các bài liên quan