Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 24-04-2018

Quyết định về việc cấp bằng đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:699/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018. Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan