Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 19-04-2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại Ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:664/QĐ-ĐHTN ngày 11/4/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan