Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 06-04-2018

Quyết định về việc công nhân tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:587/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan