Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:476/QĐ-ĐHTN ngày 16/3/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan