Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 05-02-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:153/QĐ-ĐHTN ngày 26/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan