Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 30-01-2018

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái nguyên

Quyết định số:118/QĐ-ĐHTN ngày 22/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan