Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 27-07-2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1294/QĐ-ĐHTN ngày 5/7/2017. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan