Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 19-06-2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1143/QĐ-ĐHTN ngày 13/6/2017. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan