Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 511/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan