Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

Quyết định số 512/QĐ-ĐHTN ngày 29/5/2017. Chi tiết quyết định và danh sách sinh viên được hỗ trợ xem file đính kèm.

Các bài liên quan