Cảnh báo học vụ

Ngày 06-03-2017

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên do vi phạm Quy chế thi học kỳ I năm học 2016 - 2017

Quyết định số 319/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017

Các bài liên quan