Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 09-02-2017

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 87/QĐ-ĐHTN ngày 16/1/2017. Chi tiết danh sách xem file đính kèm.

Các bài liên quan