Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 21-12-2016

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 4721/QĐ-ĐHTN ngày 15/12/2016. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan