Quyết định về việc miễn giảm lệ phí ký túc xá học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:4438/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2016. Danh sách sinh viên kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan