Cảnh báo học vụ

Ngày 05-10-2016

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên vi phạm quy chế thi học kỳ II và học kỳ hè năm học 2015 - 2016

Quyết định số 4057/QĐ-ĐHTN

Các bài liên quan