Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 22-01-2018

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt danh hiệu năm học 2016 - 2017

20/11/2017 | 09:56

Quyết định số:2478/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm cuối bài.

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh - sinh viên tiêu biểu năm học 2015 -2016

09/11/2016 | 15:08

Quyết định số 4403/QĐ-ĐHTN ngày 3/11/2016

Quyết định về việc công nhân điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2015-2016

31/05/2016 | 07:45

Quyết định số 975/QĐ-ĐHTN ngày 13/5/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kì I năm học 2015 - 2016

13/04/2016 | 09:34

Quyết định số 574/QĐ-ĐHTN ngày 28/3/2016

Quyết định về việc công nhận danh hiệu sinh viên năm học 2014 - 2015 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

12/11/2015 | 09:30

Quyết định số 2532/QĐ-ĐHTN ngày 03/11/2015. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định ban hành quy dịnh đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/11/2015 | 10:21

Quyết định số 2566/QĐ-ĐHTN ngày 5/11/2015. chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2014 -2015

09/11/2015 | 07:29

Quyết định số 2466/QĐ-ĐHTN ngày 28/10/2015. Chi tiết điểm rèn luyện xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2014 - 2015

19/05/2015 | 16:06

Quyết định số 938/QĐ-ĐHTN ngày 14/5/2015

Quyết định v/v công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên xét tốt nghiệp trước của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

30/03/2015 | 11:15

Quyết định số 521/QĐ-ĐHTN ngày 25/03/2015

Quyết định v/v công nhận danh hiệu sinh viên năm học 2013-2014 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

26/11/2014 | 16:09

Quyết định số 2094/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2014

Trang 1/2 <12>