Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 25-02-2018

Quyết định về cấp học bổng khuyến khích học tập hoc kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/06/2016 | 16:28

Quyết định số 1092/QĐ-ĐHTN ngày 1/6/2016.Chi tiết danh sách học bổng khuyến khích xem file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II, năm học 2015-2016

19/01/2016 | 07:51

thông báo ngày 18/1/2016. Các mẫu đơn chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc thực hiện bổ sung hỗ trợ chi phí học tập

03/12/2015 | 08:26

Nộp hồ sơ cho cô Đông ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tính đến hết ngày 15/12/2015.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2014 - 2015

24/11/2015 | 09:49

Quyết định số 2662/QĐ-ĐHTN ngày 16/11/2015. Danh sách sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc xét học bổng "thắp sáng niềm tin" cho sinh viên K38 thuộc hộ nghèo

01/10/2015 | 16:21

hạn đến hết thứ 6, ngày 02/10/2015. Các em thuộc đối tượng liên hệ với cô Đông, tổ Công tác - Học sinh sinh viên để biết thêm chi tiết (SĐT liên hệ: 0973.581.591)

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội năm học 2015 - 2016

21/09/2015 | 16:09

các mẫu đơn chế độ chính sách xã hội chi tiết xem file đính kèm

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2014 - 2015

26/05/2015 | 15:49

Quyết định số 1001/QD-ĐHTN ngày 26/05/2015. Chi tiết Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2014-2015 xem file đính kèm

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2013-2014

26/11/2014 | 17:00

Quyết định số 2098/QĐ-KNN ngày 14 tháng 11 năm 2014

Quyết định v/v miễn, giảm học phí cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ học kì I năm học 2014-2015

26/11/2014 | 16:35

Quyết định số 2096/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2014

Quyết định v/v trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ năm học 2014-2015

26/11/2014 | 16:20

Quyết định số 2095/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2014

Trang 3/4 <1234>