Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 25-06-2018

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017

13/01/2017 | 10:00

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ, năm học 2016 -2017

16/11/2016 | 09:34

Quyết định số 4489/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí ký túc xá học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/11/2016 | 09:27

Quyết định số:4438/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2016. Danh sách sinh viên kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/11/2016 | 09:22

Quyết định số 4448/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/11/2016 | 09:16

Quyết định số: 4447/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc phản hồi thông tin sinh viên được hưởng các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2016 - 2017

31/10/2016 | 08:33

Thông báo 209/TB-KNN ngày 27/10/2016.Chi tiết các danh sách xem file đính kèm.

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng quỹ "thắp sáng niềm tin"

04/08/2016 | 09:47

Công văn số 1687/ĐHTN-CTHSSV ngày 22/7/2016

Quyết định về cấp học bổng khuyến khích học tập hoc kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/06/2016 | 16:28

Quyết định số 1092/QĐ-ĐHTN ngày 1/6/2016.Chi tiết danh sách học bổng khuyến khích xem file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II, năm học 2015-2016

19/01/2016 | 07:51

thông báo ngày 18/1/2016. Các mẫu đơn chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc thực hiện bổ sung hỗ trợ chi phí học tập

03/12/2015 | 08:26

Nộp hồ sơ cho cô Đông ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tính đến hết ngày 15/12/2015.

Trang 3/4 <1234>