Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 19-01-2018

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

03/04/2017 | 08:56

Quyết định số 512/QĐ-ĐHTN ngày 29/5/2017. Chi tiết quyết định và danh sách sinh viên được hỗ trợ xem file đính kèm.

Thông báo về việc Giới thiệu chương trình học bổng toàn phần bậc đại học panasonic năm 2017

22/03/2017 | 16:18

Công văn số 420/ĐHTN-CTHSSV ngày 20/3/2017

Thông báo về việc xét cấp học bổng Hessen, Cộng hòa liên bang Đức năm học 2016 - 2017

13/02/2017 | 15:12

Thông báo số 22/TB-KNN ngày 13/2/2017

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017

13/01/2017 | 10:00

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ, năm học 2016 -2017

16/11/2016 | 09:34

Quyết định số 4489/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí ký túc xá học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/11/2016 | 09:27

Quyết định số:4438/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2016. Danh sách sinh viên kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/11/2016 | 09:22

Quyết định số 4448/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/11/2016 | 09:16

Quyết định số: 4447/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc phản hồi thông tin sinh viên được hưởng các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2016 - 2017

31/10/2016 | 08:33

Thông báo 209/TB-KNN ngày 27/10/2016.Chi tiết các danh sách xem file đính kèm.

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng quỹ "thắp sáng niềm tin"

04/08/2016 | 09:47

Công văn số 1687/ĐHTN-CTHSSV ngày 22/7/2016

Trang 2/4 <1234>