Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 24-09-2017

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/11/2016 | 09:22

Quyết định số 4448/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/11/2016 | 09:16

Quyết định số: 4447/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc phản hồi thông tin sinh viên được hưởng các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2016 - 2017

31/10/2016 | 08:33

Thông báo 209/TB-KNN ngày 27/10/2016.Chi tiết các danh sách xem file đính kèm.

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng quỹ "thắp sáng niềm tin"

04/08/2016 | 09:47

Công văn số 1687/ĐHTN-CTHSSV ngày 22/7/2016

Quyết định về cấp học bổng khuyến khích học tập hoc kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/06/2016 | 16:28

Quyết định số 1092/QĐ-ĐHTN ngày 1/6/2016.Chi tiết danh sách học bổng khuyến khích xem file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II, năm học 2015-2016

19/01/2016 | 07:51

thông báo ngày 18/1/2016. Các mẫu đơn chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc thực hiện bổ sung hỗ trợ chi phí học tập

03/12/2015 | 08:26

Nộp hồ sơ cho cô Đông ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tính đến hết ngày 15/12/2015.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2014 - 2015

24/11/2015 | 09:49

Quyết định số 2662/QĐ-ĐHTN ngày 16/11/2015. Danh sách sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc xét học bổng "thắp sáng niềm tin" cho sinh viên K38 thuộc hộ nghèo

01/10/2015 | 16:21

hạn đến hết thứ 6, ngày 02/10/2015. Các em thuộc đối tượng liên hệ với cô Đông, tổ Công tác - Học sinh sinh viên để biết thêm chi tiết (SĐT liên hệ: 0973.581.591)

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội năm học 2015 - 2016

21/09/2015 | 16:09

các mẫu đơn chế độ chính sách xã hội chi tiết xem file đính kèm

Trang 2/3 <123>