Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 25-05-2018

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 10:28

Quyết định số:2262/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2017. Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2017 – 2018

16/08/2017 | 09:45

Số: 190/TB-KNN (Có File đính kèm)

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2017 – 2018

16/08/2017 | 09:14

Số: 190/TB-KNN. (Có File đính kèm)

Quyết định về việc miễn, giảm lệ phí ký túc xá học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/04/2017 | 09:18

Quyết định số 519/QĐ-ĐHTN ngày 30/3/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/04/2017 | 09:13

Quyết định số 511/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

03/04/2017 | 08:56

Quyết định số 512/QĐ-ĐHTN ngày 29/5/2017. Chi tiết quyết định và danh sách sinh viên được hỗ trợ xem file đính kèm.

Thông báo về việc Giới thiệu chương trình học bổng toàn phần bậc đại học panasonic năm 2017

22/03/2017 | 16:18

Công văn số 420/ĐHTN-CTHSSV ngày 20/3/2017

Thông báo về việc xét cấp học bổng Hessen, Cộng hòa liên bang Đức năm học 2016 - 2017

13/02/2017 | 15:12

Thông báo số 22/TB-KNN ngày 13/2/2017

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017

13/01/2017 | 10:00

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ, năm học 2016 -2017

16/11/2016 | 09:34

Quyết định số 4489/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Trang 2/4 <1234>