Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 15-11-2019

Quyết định về việc hỗ trợ học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:39

Quyết định số: 1998/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:33

Quyết định số: 1997/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:30

Quyết định số: 1996/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí KTX học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:26

Quyết định số: 1995/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019.

Thông báo chương trình học bổng dành cho các khóa học thạc sĩ thời gian 12 tháng

13/09/2019 | 15:42

Thông báo số: 1701/ĐHTN-CTHSSV ngày 11/9/2019.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2019 - 2020

08/08/2019 | 16:39

Thông báo số: 225/TB-KNN ngày 8/8/2019.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/05/2019 | 16:00

Quyết định số: 679/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo thông tin chung về giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

08/05/2019 | 23:10

.

Thông báo công văn về việc giới thiệu Chương tình học bổng Panasonic năm 2019

11/04/2019 | 16:38

Công văn số:525/ĐHTN-CTHSSV ngày 05/4/2019.

Quyết định về việc miễn, giảm lệ phí ký túc xá học kỳ II năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

11/04/2019 | 16:30

Quyết định số:427/QĐ-ĐHTN ngày 25/3/2019. Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/7 <1234567>