Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 03-10-2022

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2022 - 2023 cho sinh viên các khóa 41, 42, 43, 44 của Trường Ngoại ngữ

30/08/2022 | 10:34

Thông báo số: 274/TB-TNN, ngày 29/8/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận Học bổng "Samsung-KF" năm học 2022 - 2023

30/08/2022 | 10:28

Thông báo số: 273/TB-TNN, ngày 29/8/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc triển khai "Chương trình học bổng Thắp sáng tương lai" mùa thứ 10 năm 2022

07/07/2022 | 17:01

Thông báo số: 1040/ĐHTN-CTHSSV, ngày 5/7/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Quyết định về việc hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên ngành sư phạm của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/06/2022 | 11:16

Quyết định số: 948/QĐ-ĐHTN, ngày 23/6/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các quyết định hỗ trợ chế độ chính sách xã hội sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN, học kỳ II năm học 2021 - 2022

19/05/2022 | 15:11

Các quyết định hỗ trợ chế độ chính sách xã hội sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN, học kỳ II năm học 2021 - 2022.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2020-2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/03/2022 | 16:54

Quyết định số: 87/QĐ-ĐHTN, ngày 20/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các quyết định hỗ trợ chế độ chính sách xã hội sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN, học kỳ I năm học 2021 - 2022

29/01/2022 | 08:12

Các quyết định hỗ trợ chế độ chính sách xã hội sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN, học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Quyết định về việc hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên ngành sư phạm của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

19/01/2022 | 16:52

Thông báo số: 2427/QĐ-ĐHTN,ngày 30/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm K44 Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

17/12/2021 | 14:48

Thông báo số: 402/TB-TNN, ngày 17/12/2021 và Mẫu đơn đăng ký các khoản hỗ trợ . Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

17/12/2021 | 14:29

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/10 <12345678910>