Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 17-05-2022

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2020-2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/03/2022 | 16:54

Quyết định số: 87/QĐ-ĐHTN, ngày 20/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các quyết định hỗ trợ chế độ chính sách xã hội sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN, học kỳ I năm học 2021 - 2022

29/01/2022 | 08:12

Các quyết định hỗ trợ chế dộ chính sách xã hội sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN, học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Quyết định về việc hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên ngành sư phạm của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

19/01/2022 | 16:52

Thông báo số: 2427/QĐ-ĐHTN,ngày 30/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm K44 Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

17/12/2021 | 14:48

Thông báo số: 402/TB-TNN, ngày 17/12/2021 và Mẫu đơn đăng ký các khoản hỗ trợ . Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

17/12/2021 | 14:29

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc triển khai "Chương trình học bổng Thắp sáng tương lai" mùa thứ 9 năm 2021

22/09/2021 | 15:31

Thông báo số: 1517/ĐHTN-CTHSSV, ngày 07/9/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

27/07/2021 | 17:58

Quyết định số: 1231/QĐ-ĐHTN ngày 15/7/2021. Chi tiết danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2020-2021

23/02/2021 | 08:21

Thông báo số: 41/TB-TNN ngày 22/2/2021. Chi tiết thông báo và hướng dẫn kèm theo xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2020 | 15:52

Quyết định số: 2575/QĐ-ĐHTN ngày 19/12/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I (đợt 1) năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/11/2020 | 15:39

Quyết định số: 2268/QĐ-ĐHTN ngày 4/11/2020. Chi tiết quyết định kèm danh sách xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/9 <123456789>