Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 18-09-2021

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

27/07/2021 | 17:58

Quyết định số: 1231/QĐ-ĐHTN ngày 15/7/2021. Chi tiết danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2020-2021

23/02/2021 | 08:21

Thông báo số: 41/TB-TNN ngày 22/2/2021. Chi tiết thông báo và hướng dẫn kèm theo xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2020 | 15:52

Quyết định số: 2575/QĐ-ĐHTN ngày 19/12/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I (đợt 1) năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/11/2020 | 15:39

Quyết định số: 2268/QĐ-ĐHTN ngày 4/11/2020. Chi tiết quyết định kèm danh sách xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc Trợ cấp xã hội năm học 2020 - 2021 (đợt 1) cho sinh viên Trường Ngoại ngữ

24/11/2020 | 15:36

Quyết định số: 2265/QĐ-ĐHTN ngày 4/11/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I (đợt 1) năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/11/2020 | 15:32

Quyết định số: 2255/QĐ-ĐHTN ngày 2/11/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc hỗ trợ học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/11/2020 | 15:29

Quyết định số: 2254/QĐ-ĐHTN ngày 2/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Khóa 43

07/11/2020 | 15:50

Thông báo số:370/TB-TNN ngày 4/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2020 - 2021

22/08/2020 | 19:14

Thông báo số: 262/TB-TNN ngày 20/8/2020. Chi tiết thông báo và mẫu đơn kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên ttham gia giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020

16/06/2020 | 20:35

Thông báo số: 188/TB-KNN ngày 12/6/2020. Chi tiết thông báo kèm hướng dẫn và cách đăng ký xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/9 <123456789>