Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 11-12-2017

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí ký túc xá học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 11:11

Quyết định số:2279/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2017- 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 11:05

Quyết định số:2264/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2017 - 2018

27/10/2017 | 10:56

Quyết định số:2263/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2017. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm.

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 10:28

Quyết định số:2262/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2017. Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2017 – 2018

16/08/2017 | 09:45

Số: 190/TB-KNN (Có File đính kèm)

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2017 – 2018

16/08/2017 | 09:14

Số: 190/TB-KNN. (Có File đính kèm)

Quyết định về việc miễn, giảm lệ phí ký túc xá học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/04/2017 | 09:18

Quyết định số 519/QĐ-ĐHTN ngày 30/3/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/04/2017 | 09:13

Quyết định số 511/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

03/04/2017 | 08:56

Quyết định số 512/QĐ-ĐHTN ngày 29/5/2017. Chi tiết quyết định và danh sách sinh viên được hỗ trợ xem file đính kèm.

Thông báo về việc Giới thiệu chương trình học bổng toàn phần bậc đại học panasonic năm 2017

22/03/2017 | 16:18

Công văn số 420/ĐHTN-CTHSSV ngày 20/3/2017

Trang 1/4 <1234>