Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 19-12-2018

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/12/2018 | 10:49

Quyết định số:2399/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc miến giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/11/2018 | 07:00

Quyết định số:2215/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

01/11/2018 | 17:22

Quyết định số:2234/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ, năm học 2018 - 2019

01/11/2018 | 17:11

Quyết định số:2114/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí KTX học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

01/11/2018 | 17:05

Quyết định số:2213/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo công văn về việc chương trình giới thiệu học bổng của Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan

22/10/2018 | 08:54

Công văn số:2095/ĐHTN-HTQT ngày 11/10/2018.

Thông báo công văn về việc giới thiệu học bổng của đại học Quốc gia giao thông Đài Loan

14/09/2018 | 09:45

Công văn số:1858/ĐHTN-HTQT ngày 11/9/2018. Chi tiết công văn xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ "Thắp sáng niềm tin"

09/08/2018 | 15:09

Thông báo số:213/TB-ĐHTN ngày 8/8/2018.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/06/2018 | 14:31

Quyết định số:935/QĐ-ĐHTN ngày 24/5/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc Ban hành quy định học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

31/05/2018 | 10:34

Quyết định số:1095/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Trang 1/5 <12345>