Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 18-02-2019

Thông báo về việc bình xét chọn sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt nhận quà tết 2019

16/01/2019 | 08:30

Thông báo số:27/TB-KNN ngày 16/1/2019.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2018 - 2019

02/01/2019 | 10:17

Thông báo số:01/TB-KNN ngày 2/1/2019.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/12/2018 | 10:49

Quyết định số:2399/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc miến giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/11/2018 | 07:00

Quyết định số:2215/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

01/11/2018 | 17:22

Quyết định số:2234/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ, năm học 2018 - 2019

01/11/2018 | 17:11

Quyết định số:2114/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí KTX học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

01/11/2018 | 17:05

Quyết định số:2213/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo công văn về việc chương trình giới thiệu học bổng của Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan

22/10/2018 | 08:54

Công văn số:2095/ĐHTN-HTQT ngày 11/10/2018.

Thông báo công văn về việc giới thiệu học bổng của đại học Quốc gia giao thông Đài Loan

14/09/2018 | 09:45

Công văn số:1858/ĐHTN-HTQT ngày 11/9/2018. Chi tiết công văn xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ "Thắp sáng niềm tin"

09/08/2018 | 15:09

Thông báo số:213/TB-ĐHTN ngày 8/8/2018.

Trang 1/5 <12345>