Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 30-03-2020

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2019 - 2020

07/01/2020 | 08:59

Thông báo số: 02/TB-KNN ngày 03/01/2020.

Quyết định về việc Trợ cấp xã hội năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

13/12/2019 | 08:14

Quyết định số: 2291/QĐ-ĐHTN ngày 10/12/2019. Chi tiết quyết định kèm danh sách xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2018-2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/11/2019 | 08:28

Quyết định số: 2150/QĐ-ĐHTN ngày 201/11/2019. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc hỗ trợ học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:39

Quyết định số: 1998/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:33

Quyết định số: 1997/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:30

Quyết định số: 1996/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí KTX học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:26

Quyết định số: 1995/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019.

Thông báo chương trình học bổng dành cho các khóa học thạc sĩ thời gian 12 tháng

13/09/2019 | 15:42

Thông báo số: 1701/ĐHTN-CTHSSV ngày 11/9/2019.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2019 - 2020

08/08/2019 | 16:39

Thông báo số: 225/TB-KNN ngày 8/8/2019.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/05/2019 | 16:00

Quyết định số: 679/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/7 <1234567>