Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 26-02-2018

Thông báo về việc thực hiện chính sách xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018

09/01/2018 | 17:52

Thông báo số:05/TB-KNN ngày 09/1/2018.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/12/2017 | 09:39

Quyết định số:2609/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2017. Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí ký túc xá học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 11:11

Quyết định số:2279/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2017- 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 11:05

Quyết định số:2264/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2017 - 2018

27/10/2017 | 10:56

Quyết định số:2263/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2017. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm.

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 10:28

Quyết định số:2262/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2017. Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2017 – 2018

16/08/2017 | 09:45

Số: 190/TB-KNN (Có File đính kèm)

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2017 – 2018

16/08/2017 | 09:14

Số: 190/TB-KNN. (Có File đính kèm)

Quyết định về việc miễn, giảm lệ phí ký túc xá học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/04/2017 | 09:18

Quyết định số 519/QĐ-ĐHTN ngày 30/3/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/04/2017 | 09:13

Quyết định số 511/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Trang 1/4 <1234>