Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 20-09-2020

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2020 - 2021

22/08/2020 | 19:14

Thông báo số: 262/TB-TNN ngày 20/8/2020. Chi tiết thông báo và mẫu đơn kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên ttham gia giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020

16/06/2020 | 20:35

Thông báo số: 188/TB-KNN ngày 12/6/2020. Chi tiết thông báo kèm hướng dẫn và cách đăng ký xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/06/2020 | 14:27

Quyết định số: 1022/QĐ-ĐHTN ngày 3/6/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/04/2020 | 15:31

Quyết định số: 829/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2020. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí KTX học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/04/2020 | 15:28

Quyết định số : 828/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2020. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/04/2020 | 15:26

Quyết định số : 827/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2020. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc hỗ trợ học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 Cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/04/2020 | 15:24

Quyết định số : 826/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2020. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

05/04/2020 | 16:27

Thông báo số: 101/TB-KNN ngày 1/4/2020.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2019 - 2020

07/01/2020 | 08:59

Thông báo số: 02/TB-KNN ngày 03/01/2020.

Quyết định về việc Trợ cấp xã hội năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

13/12/2019 | 08:14

Quyết định số: 2291/QĐ-ĐHTN ngày 10/12/2019. Chi tiết quyết định kèm danh sách xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/8 <12345678>