Văn bản, Biểu mẫu HSSV

Ngày 20-01-2018

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên

11/01/2018 | 15:24

Chi tiết xem file đính kèm.

Mẫu đơn xin bảo lưu, thôi học

19/10/2017 | 08:53

Chi tiết xem file đính kèm.

Mẫu giấy ủy quyền

04/10/2017 | 16:43

Mẫu giấy ủy quyền chi tiết tải tại file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành công tác sinh viên nội ngoại trú của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/06/2017 | 07:36

Quyết định số: 2338/QĐ-ĐHTN ngày 12/10/2015

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

12/12/2016 | 14:04

Quyết định số: 4492/QD-ĐHTN ngày 15/11/2016.Chi tiết quyết định và quy chế kèm theo xem file đính kèm.

CÁC MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN THANH TRA - KHẢO THÍ & ĐBCLGD SINH VIÊN CẦN BIẾT

13/09/2016 | 10:06

Chi tiết xem file đính kèm

Các mẫu văn bản chính sách xã hội dành cho sinh viên

24/08/2016 | 14:29

Các mẫu văn bản chính sách xã hội

Mẫu giấy xác nhận sinh viên, xác nhận vay vốn mới

24/05/2016 | 16:17

Chi tiết xem file đính kèm

Các quyết định và quy định liên quan đến công tác học sinh sinh viên

19/01/2016 | 14:30

chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của Khoa Ngoại ngữ

07/01/2016 | 07:24

Thông báo ngày 6/1/2016

Trang 1/3 <123>