Văn bản, Biểu mẫu HSSV

Ngày 03-10-2022

Hướng dẫn sinh viên, các quy định liên quan

20/07/2022 | 09:39

Hướng dẫn sinh viên, các quy định liên quan

Các Quy định về chế độ hỗ trợ chính sách xã hội năm học 2021 - 2022

23/03/2022 | 13:26

Các Quy định về chế độ hỗ trợ chính sách xã hội năm học 2021 - 2022

Quyết định ban hành quy định tạm thời về công tác in, quản lý và cấp phát văn bằng của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

23/03/2022 | 13:14

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các Quy định chế độ chính sách năm học 2020 - 2021

26/08/2020 | 15:35

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ

19/09/2019 | 10:04

Quyết định số 329/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017. Chi tiết quyết định và quy định xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác quản lý sinh viên đào tạo theo hình thức liên thông, văn bằng hai, vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

13/11/2018 | 15:24

Quyết định số: 2306/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2018. Chi tiết quy định kèm quyết định 2306 xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách và thủ tục cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/05/2018 | 16:05

Hướng dẫn số:911/HD-ĐHTN ngày 18/5/2018. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài.

Thông báo Kế hoạch tổ chức phòng chống tội phạm, ma túy và mua bán người tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

19/04/2018 | 16:17

Kế hoạch số:107/KH-KNN ngày 18/4/2018.

Thông báo Kế hoạch triển khai công tác an toàn giao thông 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2018 | 16:12

Kế hoạch số:109/KH-KNN ngày 18/4/2018.

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên

11/01/2018 | 15:24

Chi tiết xem file đính kèm.

Trang 1/3 <123>