Văn bản, Biểu mẫu HSSV

Ngày 22-04-2018

Thông báo Kế hoạch tổ chức phòng chống tội phạm, ma túy và mua bán người tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

19/04/2018 | 16:17

Kế hoạch số:107/KH-KNN ngày 18/4/2018.

Thông báo Kế hoạch triển khai công tác an toàn giao thông 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2018 | 16:12

Kế hoạch số:109/KH-KNN ngày 18/4/2018.

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên

11/01/2018 | 15:24

Chi tiết xem file đính kèm.

Mẫu đơn xin bảo lưu, thôi học

19/10/2017 | 08:53

Chi tiết xem file đính kèm.

Mẫu giấy ủy quyền

04/10/2017 | 16:43

Mẫu giấy ủy quyền chi tiết tải tại file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành công tác sinh viên nội ngoại trú của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/06/2017 | 07:36

Quyết định số: 2338/QĐ-ĐHTN ngày 12/10/2015

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

12/12/2016 | 14:04

Quyết định số: 4492/QD-ĐHTN ngày 15/11/2016.Chi tiết quyết định và quy chế kèm theo xem file đính kèm.

CÁC MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN THANH TRA - KHẢO THÍ & ĐBCLGD SINH VIÊN CẦN BIẾT

13/09/2016 | 10:06

Chi tiết xem file đính kèm

Các mẫu văn bản chính sách xã hội dành cho sinh viên

24/08/2016 | 14:29

Các mẫu văn bản chính sách xã hội

Mẫu giấy xác nhận sinh viên, xác nhận vay vốn mới

24/05/2016 | 16:17

Chi tiết xem file đính kèm

Trang 1/3 <123>