Văn bản, Biểu mẫu HSSV

Ngày 20-11-2018

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác quản lý sinh viên đào tạo theo hình thức liên thông, văn bằng hai, vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

13/11/2018 | 15:24

Quyết định số: 2306/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2018. Chi tiết quy định kèm quyết định 2306 xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách và thủ tục cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/05/2018 | 16:05

Hướng dẫn số:911/HD-ĐHTN ngày 18/5/2018. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài.

Mẫu đơn đăng ký bản sao bằng tốt nghiệp

26/04/2018 | 08:51

Mẫu đơn đăng ký bản sao bằng tốt nghiệp tải tại file đính kèm dưới đây.

Thông báo Kế hoạch tổ chức phòng chống tội phạm, ma túy và mua bán người tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

19/04/2018 | 16:17

Kế hoạch số:107/KH-KNN ngày 18/4/2018.

Thông báo Kế hoạch triển khai công tác an toàn giao thông 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2018 | 16:12

Kế hoạch số:109/KH-KNN ngày 18/4/2018.

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên

11/01/2018 | 15:24

Chi tiết xem file đính kèm.

Mẫu đơn xin bảo lưu, thôi học

19/10/2017 | 08:53

Chi tiết xem file đính kèm.

Mẫu giấy ủy quyền

04/10/2017 | 16:43

Mẫu giấy ủy quyền chi tiết tải tại file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành công tác sinh viên nội ngoại trú của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/06/2017 | 07:36

Quyết định số: 2338/QĐ-ĐHTN ngày 12/10/2015

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

12/12/2016 | 14:04

Quyết định số: 4492/QD-ĐHTN ngày 15/11/2016.Chi tiết quyết định và quy chế kèm theo xem file đính kèm.

Trang 1/3 <123>