Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 18-02-2019

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

08/01/2019 | 15:46

Quyết định số:2612/QĐ-ĐHTN ngày 18/12/2018. Chi tiết Danh sách kèm quyết định xem tại file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

08/01/2019 | 15:22

Quyết định số:2550/QĐ-ĐHTN ngày 14/12/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/11/2018 | 07:06

Thông báo số: 24/TB-CTHSSV ngày 31/10/2018.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

22/10/2018 | 08:49

Quyết định số:2140/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 11:17

Quyết định số:2037/QĐ-ĐHTN ngày 28/9/2018.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 10:46

Quyết định số:2104/QĐ-ĐHTN ngày 09/10/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

28/09/2018 | 15:45

Thông báo số:21/TB-CTHSSV ngày 28/9/2018.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/09/2018 | 08:26

Thông báo số:20/TB-CTHSSV ngày 24/9/2018.

Quyết định về việc công nhân tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/09/2018 | 15:06

Quyết định số: 1598/QĐ-ĐHTN ngày 24/7/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/08/2018 | 16:55

Thông báo số:16/CT-HSSV ngày 29/8/2018.

Trang 1/12 <12345678910>