Cảnh báo học vụ

Ngày 22-04-2019

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm Quy chế thi học kì I năm học 2018 - 2019

27/02/2019 | 10:01

Quyết định số:256/QĐ-ĐHTN ngày 21/2/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ do vi phạm quy chế thi học kỳ II và học kỳ hè năm học 2017 - 2018

14/09/2018 | 09:53

Quyết định số: 1816/QĐ-ĐHTN ngày 27/8/2018.

Quyết định về việc cho phép sinh viên thôi học của sinh viên Lê Thị Trang

15/06/2018 | 15:12

Quyết định số:1192/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2018.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy chế đào tạo và quy chế học sinh sinh viên đến hết học kì I năm học 2017 - 2018

16/05/2018 | 07:50

Quyết định số:823/QĐ-ĐHTN ngày 10/5/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy chế đào tạo và quy chế học sinh sinh viên đến hết học kỳ II năm học 2016 - 2017

01/11/2017 | 15:26

Quyết định số:2323/QĐ-ĐHTN ngày 27/10/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy chế đào tạo và Quy chế học sinh sinh viên đến hết học kỳ I năm học 2016 - 2017

12/04/2017 | 14:21

Quyết định số: 570/QĐ-ĐHTN ngày 5/4/2017

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên do vi phạm Quy chế thi học kỳ I năm học 2016 - 2017

06/03/2017 | 15:40

Quyết định số 319/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm Quy chế Đào tạo và Quy chế Học sinh sinh viên học kỳ II, năm học 2015 - 2016

29/11/2016 | 09:25

Quyết định số: 4541/QĐ-ĐHTN ngày 22/11/2016

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên vi phạm quy chế thi học kỳ II và học kỳ hè năm học 2015 - 2016

05/10/2016 | 13:38

Quyết định số 4057/QĐ-ĐHTN

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm quy chế thi học kỳ I năm học 2015 - 2016

23/03/2016 | 08:39

Quyết định số 500/QĐ-ĐHTN ngày 17/3/2016

Trang 1/2 <12>