Y Tế học đường

Ngày 11-04-2021

Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

22/03/2021 | 21:52

Chi tiết xem và tải tại file đính kèm bên dưới.

Thông báo công văn về việc rà soát phân loại đối tượng, tổ chức cách ly y tế, giám sát sức khỏe

05/03/2021 | 17:13

Công văn số: 58/TNN ngày 5/3/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán 2021

19/02/2021 | 09:13

Thông báo số: 35/TNN ngày 18/2/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Công văn về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

01/02/2021 | 16:53

Công văn số: 442/BGDĐT-GDĐH ngày 1/2/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Công văn về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

01/02/2021 | 16:19

Công văn số: 410/UBND-KGVX ngày 31/1/2021.

Công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người học Trường Ngoại ngữ

29/01/2021 | 16:31

Công văn số: 28/TNN ngày 29/01/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

29/01/2021 | 15:36

Công văn số: 150/ĐHTN ngày 28/1/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

29/01/2021 | 15:33

Chỉ thị số: 79/CT-BGDĐT ngày 28/1/2021.

Công văn về việc khẩn trương tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/01/2021 | 21:28

Công văn số: 171/SGDĐT-CTTT ngày 28/01/2021.

Công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

28/01/2021 | 21:25

Công văn số: 380/UBND-KGVX ngày 28/01/2021.

Trang 1/7 <1234567>