Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 11-12-2017

Thông báo về việc phát bằng cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

11/12/2017 | 10:38

Thông báo số:07/TB-CTHSSV ngày 11/12/2017

Thông báo phát chứng chỉ tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 15/10/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

01/12/2017 | 11:27

Thông báo số:06/TB-CTHSSV ngày 1/12/2017

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt danh hiệu năm học 2016 - 2017

20/11/2017 | 09:56

Quyết định số:2478/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm cuối bài.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

20/11/2017 | 09:47

Quyết định số:2475/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2017. Chi tiết danh sách xem file đính kèm.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy chế đào tạo và quy chế học sinh sinh viên đến hết học kỳ II năm học 2016 - 2017

01/11/2017 | 15:26

Quyết định số:2323/QĐ-ĐHTN ngày 27/10/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

01/11/2017 | 15:21

Quyết định số:2313/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí ký túc xá học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 11:11

Quyết định số:2279/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2017- 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 11:05

Quyết định số:2264/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2017 - 2018

27/10/2017 | 10:56

Quyết định số:2263/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2017. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm.

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 10:28

Quyết định số:2262/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2017. Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Trang 1/21 <12345678910...2021>