Học sinh Sinh viên

Ngày 21-01-2021

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 21/11/2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

11/01/2021 | 15:46

Thông báo số: 01/TNN-CTHSSV ngày 7/1/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 13/12/2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

25/12/2020 | 09:52

Thông báo số: 10/TB-CTHSSV ngày 24/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận rèn luyện học kỳ II (đợt 3) năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2020 | 16:23

Quyết định số: 2394/QĐ-ĐHTN ngày 20/11/2020. Chi tiết quyết định và phụ lục kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2020 | 15:52

Quyết định số: 2575/QĐ-ĐHTN ngày 19/12/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện (bổ sung) học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2020 | 15:45

Quyết định số: 2431/QĐ-ĐHTN ngày 25/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

14/12/2020 | 14:40

Thông báo số: 09/TB-CTHSSV ngày 11/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

07/12/2020 | 14:29

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Công văn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

07/12/2020 | 09:15

Công văn số: 407/TNN ngày 3/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

03/12/2020 | 15:13

Thông báo số: 4686/UBND-KGVX ngày 2/12/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

03/12/2020 | 15:10

Công văn số: 2336/ĐHTN ngày 2/12/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Trang 1/49 <12345678910...4849>