Văn bản, Biểu mẫu HSSV

Ngày 21-09-2019

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ

19/09/2019 | 10:04

Quyết định số 329/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017. Chi tiết quyết định và quy định xem file đính kèm.

Thông báo chương trình học bổng dành cho các khóa học thạc sĩ thời gian 12 tháng

13/09/2019 | 15:42

Thông báo số: 1701/ĐHTN-CTHSSV ngày 11/9/2019.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/09/2019 | 09:00

Quyết định số: 1532/QĐ-ĐHTN ngày 3/9/2019. Chi tiết danh dách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 13/07/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/09/2019 | 15:40

Thông báo số: 15/TB-CTHSSV ngày 4/9/2019.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/08/2019 | 10:09

Thông báo số: 14/TB-CTHSSV ngày 29/8/2019.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 11/8/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/08/2019 | 08:05

Thông báo số: 13/TB-CTHSSV ngày 21/8/2019.

Mẫu giấy xác nhận sinh viên mới

20/08/2019 | 15:51

Mẫu giấy xác nhận sinh viên mới chi tiết xem dưới file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/08/2019 | 17:09

Thông báo số: 1406/QĐ-ĐHTN ngày 19/8/2019.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

19/08/2019 | 08:27

Thông báo số: 12/TB-CTHSSV ngày 16/8/2019.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/08/2019 | 10:38

Quyết định số: 1316/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2019.

Trang 1/37 <12345678910...3637>