Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 14-08-2022

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/08/2022 | 15:51

Quyết định số:1247/QĐ-ĐHTN, ngày 03/8/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Hướng dẫn sinh viên, các quy định liên quan

20/07/2022 | 09:39

Hướng dẫn sinh viên, các quy định liên quan

Thông báo về việc triển khai "Chương trình học bổng Thắp sáng tương lai" mùa thứ 10 năm 2022

07/07/2022 | 17:01

Thông báo số: 1040/ĐHTN-CTHSSV, ngày 5/7/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo về việc ghi tên ngành/chuyên ngành đào tạo trên văn bằng và phụ lục văn bằng

25/06/2022 | 23:41

Thông báo số: 1603/ĐHTN-ĐT, ngày 16/9/2021. Chi tiết xem file đính kèm bài viểt này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

19/05/2022 | 15:45

Quyết định số: 631/QĐ-ĐHTN, ngày 12/5/2022. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng cho 57 (Năm mươi bảy) sinh viên hệ chính quy Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các quyết định hỗ trợ chế độ chính sách xã hội sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN, học kỳ II năm học 2021 - 2022

19/05/2022 | 15:11

Các quyết định hỗ trợ chế độ chính sách xã hội sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN, học kỳ II năm học 2021 - 2022.

Các Quy định về chế độ hỗ trợ chính sách xã hội năm học 2021 - 2022

23/03/2022 | 13:26

Các Quy định về chế độ hỗ trợ chính sách xã hội năm học 2021 - 2022

Quyết định ban hành quy định tạm thời về công tác in, quản lý và cấp phát văn bằng của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

23/03/2022 | 13:14

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

23/03/2022 | 13:00

Quyết định số:51/QĐ-ĐHTN, ngày 12/01/2022. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng cho 260 (Hai trăm sáu mươi) sinh viên hệ chính quy Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2020-2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/03/2022 | 16:54

Quyết định số: 87/QĐ-ĐHTN, ngày 20/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/54 <12345678910...5354>