Văn bản, Biểu mẫu HSSV

Ngày 20-11-2018

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác quản lý sinh viên đào tạo theo hình thức liên thông, văn bằng hai, vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

13/11/2018 | 15:24

Quyết định số: 2306/QĐ-ĐHTN ngày 9/11/2018. Chi tiết quy định kèm quyết định 2306 xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 16/9/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/11/2018 | 15:23

Thông báo số:26/TB-CTHSSV ngày 7/11/2018.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 21/10/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/11/2018 | 07:10

Thông báo số:25/CTHSSV ngày 1/11/2018.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/11/2018 | 07:06

Thông báo số: 24/TB-CTHSSV ngày 31/10/2018.

Quyết định về việc miến giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/11/2018 | 07:00

Quyết định số:2215/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

01/11/2018 | 17:22

Quyết định số:2234/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ, năm học 2018 - 2019

01/11/2018 | 17:11

Quyết định số:2114/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí KTX học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

01/11/2018 | 17:05

Quyết định số:2213/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo công văn về việc chương trình giới thiệu học bổng của Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan

22/10/2018 | 08:54

Công văn số:2095/ĐHTN-HTQT ngày 11/10/2018.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

22/10/2018 | 08:49

Quyết định số:2140/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2018.

Trang 1/31 <12345678910...3031>