Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 18-01-2019

Thông báo về việc bình xét chọn sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt nhận quà tết 2019

16/01/2019 | 08:30

Thông báo số:27/TB-KNN ngày 16/1/2019.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 6/1/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

15/01/2019 | 08:30

Thông báo số:02/TB-CTHSSV ngày 14/1/2019.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

08/01/2019 | 15:46

Quyết định số:2612/QĐ-ĐHTN ngày 18/12/2018.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

08/01/2019 | 15:22

Quyết định số:2550/QĐ-ĐHTN ngày 14/12/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo Kết luận "Hội nghị đối thoại sinh viên" năm 2018

02/01/2019 | 10:20

Thông báo số:359/TB-KNN ngày 19/12/2018.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2018 - 2019

02/01/2019 | 10:17

Thông báo số:01/TB-KNN ngày 2/1/2019.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/01/2019 | 09:46

Thông báo số:01/TB-CTHSSV ngày 2/1/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 10/11/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/01/2019 | 09:45

Thông báo số:29/TB-CTHSSV ngày 26/12/2018.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 9/12/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

25/12/2018 | 08:11

Thông báo số:28/TB-KNN ngày 24/12/2018.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 14/10/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/12/2018 | 15:41

Thông báo số:27/TB-KNN ngày 4/12/2018.

Trang 1/33 <12345678910...3233>