Học sinh Sinh viên

Ngày 27-06-2017

Thông báo trả chứng chỉ VSTEP ngày 21/5/2017

22/06/2017 | 09:20

Thông báo trả chứng chỉ VSTEP. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo trả chứng chỉ Aptis thi 21/5/2017

19/06/2017 | 16:06

Thông báo trả chứng chỉ Aptis thi 21/5/2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/06/2017 | 09:13

Quyết định số:1143/QĐ-ĐHTN ngày 13/6/2017. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/06/2017 | 09:06

Quyết định số:1142/QĐ-ĐHTN ngày 13/6/2017

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/06/2017 | 09:02

Quyết định số: 984/QĐ-ĐHTN ngày 29/5/2017

Quyết định về việc ban hành công tác sinh viên nội ngoại trú của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/06/2017 | 07:36

Quyết định số: 2338/QĐ-ĐHTN ngày 12/10/2015

Thông báo phát chứng chỉ HSK đợt thi 22/4/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/06/2017 | 16:53

Thông báo phát chứng chỉ HSK đợt thi 22/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

06/06/2017 | 14:28

Thông báo ngày 22/5/2017. Trường hợp cần ủy quyền để lấy bằng chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

31/05/2017 | 09:41

Thông báo số: 127/TB-KNN ngày 31/5/2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/05/2017 | 10:00

Quyết định số: 713/QĐ-ĐHTN ngày 26/4/2017.Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Trang 1/17 <12345678910...1617>