Học sinh Sinh viên

Ngày 26-02-2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 3/12/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/02/2018 | 14:25

Thông báo số:02/TB-CTHSSV ngày 5/2/2018.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

05/02/2018 | 10:21

Quyết định số:153/QĐ-ĐHTN ngày 26/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái nguyên

30/01/2018 | 09:38

Quyết định số:118/QĐ-ĐHTN ngày 22/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc phát chứng nhận APTIS đợt thi 14/1/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/01/2018 | 08:02

Thông báo số:01/TB-CTHSSV ngày 25/1/2018.Chi tiết các mẫu giấy ủy quyền và xác nhận chi tiết xem file đính kèm.

Hội nghị Công tác học sinh, sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2016 - 2017

25/01/2018 | 15:29

Sáng ngày 25/01/2018 tại phòng họp Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị công tác học sinh sinh viên năm 2016 - 2017.

Kế hoạch về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa hanh khô, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2018

22/01/2018 | 10:52

Kế hoạch số:16/KH-KNN ngày 22/1/2018.

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên

11/01/2018 | 15:24

Chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận sinh viên đã tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2017 - 2018

11/01/2018 | 15:16

Quyết định số:38/QĐ-ĐHTN ngày 10/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc thành lập lớp sinh viên và phân công Ban cán sự lớp năm học 2017 - 2018

11/01/2018 | 15:13

Quyết định số:37/QĐ-ĐHTN ngày 10/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện chính sách xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018

09/01/2018 | 17:52

Thông báo số:05/TB-KNN ngày 09/1/2018.

Trang 1/23 <12345678910...2223>