Học sinh Sinh viên

Ngày 27-04-2018

Thông báo công văn về việc tham dự Ngày hội việc làm năm 2018 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc

26/04/2018 | 10:30

Công văn số:701/ĐHTN-CTHSSV ngày 18/4/2018.

Mẫu đơn đăng ký bản sao bằng tốt nghiệp

26/04/2018 | 08:51

Mẫu đơn đăng ký bản sao bằng tốt nghiệp tải tại file đính kèm dưới đây.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/04/2018 | 09:42

Thông báo số:06/TB-CTHSSV ngày 24/4/2018.

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2016 - 2017

24/04/2018 | 08:48

Quyết định số:2362/QĐ-ĐHTN ngày 2/11/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2015 - 2016 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/04/2018 | 08:38

Quyết định số:4375/QĐ-ĐHTN ngày 19/12/2016. Chi tiết danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

24/04/2018 | 08:00

Quyết định số:699/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại Ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/04/2018 | 16:31

Quyết định số:664/QĐ-ĐHTN ngày 11/4/2018.

Thông báo Kế hoạch tổ chức phòng chống tội phạm, ma túy và mua bán người tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

19/04/2018 | 16:17

Kế hoạch số:107/KH-KNN ngày 18/4/2018.

Thông báo Kế hoạch triển khai công tác an toàn giao thông 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2018 | 16:12

Kế hoạch số:109/KH-KNN ngày 18/4/2018.

Thông báo về việc phát chứng nhận APTIS đợt thi 17/3/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/04/2018 | 09:48

Thông báo số:05/TB-CTHSSV ngày 12/4/2018.

Trang 1/26 <12345678910...2526>