Học sinh Sinh viên

Ngày 20-08-2017

Thông báo về việc tham gia các hoạt động đầu khóa cho sinh viên nhập học năm 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/08/2017 | 14:48

Thông báo số:1573/TB-ĐHTN ngày 16/8/2017.

Thông báo về việc phát chứng chỉ HSK 2 và HSK 3 đợt thi 11/6/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/08/2017 | 17:06

Thông báo ngày 16/8/2017.

Thông báo về việc phát bằng cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/08/2017 | 16:58

Thông báo ngày 16/8/2017.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2017 – 2018

16/08/2017 | 09:45

Số: 190/TB-KNN (Có File đính kèm)

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2017 – 2018

16/08/2017 | 09:14

Số: 190/TB-KNN. (Có File đính kèm)

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

16/08/2017 | 08:43

Quyết định số:1650 ngày 14/8/2017

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:14

Ngày 17/7/2017.

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:13

Ngày 29/6/2017.

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:12

Ngày 27/6/2017

Thông báo phát chứng chỉ APTIS đợt thi ngày 18/6/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:11

Ngày 29/6/2017

Trang 1/19 <12345678910...1819>