Y Tế học đường

Ngày 09-08-2020

Thông báo số 272/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch Covid-19

05/08/2020 | 15:38

Thông báo số: 272/TB-VPCP ngày 3/8/2020. Xem thêm thông tin tại file đính kèm dưới bài viết này.

Công văn số 172/CV-BCĐ của UBND tỉnh TN về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống và kiểm soát lây nhiễm Covid-19

03/08/2020 | 09:28

Công văn số: 172/CV-BCĐ ngày 30/7/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/08/2020 | 08:28

Quyết định số: 1441/QĐ-ĐHTN ngày 27/7/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch số 240/KH-KNN ngày 28/7/2020

30/07/2020 | 17:26

Công văn số: 250/TNN-HSSV ngày 30/7/2020. Xem thêm tại file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

30/07/2020 | 17:22

Công văn số: 246/TNN-HSSV ngày 29/7/2020. Xem thêm thông tin tại file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

30/07/2020 | 15:29

Thông báo số: 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020. Xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo số 1321/TB-ĐHTN về việc kết luận của Giám đốc ĐHTN, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ĐHTN tại hội nghị ngày 28/7/2020

30/07/2020 | 15:23

Thông báo số: 1321/TB-ĐHTN ngày 29/7/2020. Xem thêm tại file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo số 68/TB-UBND của UBND tỉnh TN về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại hội nghị ngày 27/7/2020

30/07/2020 | 15:20

Thông báo số: 68/TB-UBND ngày 27/7/2020. Xem thêm tại file đính kèm dưới bài viết này.

Công văn số 2805/UBND-KGVX của UBND tỉnh TN về việc tăng cường đảm bảo PCD Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh VN làm việc

30/07/2020 | 15:16

Công văn số: 2805/UBND-KGVX ngày 27/7/2020. Xem thêm tại file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo số 257/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

30/07/2020 | 15:13

Thông báo số: 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020. Xem thêm tại file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/46 <12345678910...4546>