Học sinh Sinh viên

Ngày 20-07-2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/07/2018 | 08:54

Quyết định số:1476/QĐ-ĐHTN năm 2018

Thông báo Kế hoạch phối hợp nắm bắt tình hình, giải quyết các vụ việc trong sinh viên nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

04/07/2018 | 08:48

Kế hoạch số:1319/KH-ĐHTN ngày 2/7/2018.

Thông báo trả chứng nhận APTIS đợt thi 17/6/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/07/2018 | 08:17

Thông báo số:12/TB-CTHSSV ngày 3/7/2018.

Quyết định về việc cho phép sinh viên thôi học ngành 2 của sinh viên Lê Minh Anh

15/06/2018 | 15:18

Quyết định số:1194/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2018.

Quyết định về việc cho phép sinh viên thôi học ngành 2 của sinh viên Lê Thị Hoài Thu

15/06/2018 | 15:16

Quyết định số:1193/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2018.

Quyết định về việc cho phép sinh viên thôi học của sinh viên Lê Thị Trang

15/06/2018 | 15:12

Quyết định số:1192/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2018.

Thông báo trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 22/4/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/06/2018 | 15:00

Thông báo số:10/TB-CTHSSV ngày 7/6/2018.

Quyết định Ban hành cấp và sử dụng thẻ sinh viên, học viên của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/06/2018 | 09:43

Quyết định số:1125/QĐ-ĐHTN ngày 31/5/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/06/2018 | 14:31

Quyết định số:935/QĐ-ĐHTN ngày 24/5/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc Ban hành quy định học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

31/05/2018 | 10:34

Quyết định số:1095/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Trang 1/28 <12345678910...2728>