Văn bản, Biểu mẫu HSSV

Ngày 18-01-2020

Mẫu giấy xác nhận vay vốn, xác nhận sinh viên mới năm 2020

14/01/2020 | 09:47

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 1)

13/01/2020 | 09:41

Quyết định số:2208 b/QĐ-ĐHTN ngày 29/11/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 1)

13/01/2020 | 09:38

Quyết định số: 2208a/QĐ-ĐHTN ngày 29/11/2019.

Quyết định về việc đình chỉ học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do xếp loại rèn luyện yếu, kém 02 học kỳ liên tiếp

13/01/2020 | 09:36

Quyết định số: 2173/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 2)

13/01/2020 | 09:33

Quyết định số: 2172/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định về công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 3)

13/01/2020 | 09:30

Quyết định số: 2096/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định đào tạo (cảnh báo học tập 03 học kỳ liên tiếp)

13/01/2020 | 09:27

Quyết định số: 2094/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Kế hoạch trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ tết Nguyên đán năm 2020

13/01/2020 | 08:16

Kế hoạch số: 08/KH-KNN ngày 07/1/2020.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2019 - 2020

07/01/2020 | 08:59

Thông báo số: 02/TB-KNN ngày 03/01/2020.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

23/12/2019 | 14:49

Thông báo số: 19/TB-CTHSSV ngày 23/12/2019.

Trang 1/39 <12345678910...3839>