Học sinh Sinh viên

Ngày 27-03-2019

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 12/01/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/03/2019 | 16:51

Thông báo số:04/TB-CTHSSV ngày 6/3/2019.

Thông báo về việc xét cấp học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 - 2019

05/03/2019 | 09:21

Thông báo số:64/TB-KNN ngày 4/3/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm Quy chế thi học kì I năm học 2018 - 2019

27/02/2019 | 10:01

Quyết định số:256/QĐ-ĐHTN ngày 21/2/2019.

Thông báo WEBSITE SFL về việc cập nhật thông tin hồ sơ sinh viên, học viên Khoa Ngoại ngữ

21/02/2019 | 08:38

Thông báo cập nhật thông tin hồ sơ sinh viên, học viên.

Thông báo công văn về việc cập nhật thông tin hồ sơ sinh viên, học viên

21/02/2019 | 08:36

Công văn số:54/KNN-CTHSSV ngày 20/2/2019.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/02/2019 | 16:15

Quyết định số:208/QĐ-ĐHTN ngày 30/1/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/02/2019 | 16:09

Quyết định số:207/QĐ-ĐHTN ngày 30/1/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 02/12/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

24/01/2019 | 10:34

Thông báo số:03/TB-CTHSSV ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc bình xét chọn sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt nhận quà tết 2019

16/01/2019 | 08:30

Thông báo số:27/TB-KNN ngày 16/1/2019.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 6/1/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

15/01/2019 | 08:30

Thông báo số:02/TB-CTHSSV ngày 14/1/2019.

Trang 1/33 <12345678910...3233>