Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 22-11-2019

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

19/11/2019 | 15:40

Quyết định số: 2121/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt danh hiệu năm học 2018 - 2019

19/11/2019 | 15:37

Quyết định số: 2118/QĐ-ĐHTN ngày 13/11/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2019 - Đợt II cho học viên Khoa Ngoại ngữ

11/11/2019 | 10:48

Quyết định số: 2027/QĐ-ĐHTN ngày 1/11/2019.

Thông báo về việc tham dự Hội nghị Đối thoại với sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

11/11/2019 | 10:20

Thông báo số: 332/TB-KNN ngày 6/11/2019.

Quyết định về việc hỗ trợ học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:39

Quyết định số: 1998/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:33

Quyết định số: 1997/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:30

Quyết định số: 1996/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí KTX học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2019 | 08:26

Quyết định số: 1995/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

31/10/2019 | 14:47

Quyết định số: 2012/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2019.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

11/10/2019 | 14:41

Thông báo số: 18/TB-CTHSSV ngày 11/10/2019.

Trang 1/37 <12345678910...3637>