Học sinh Sinh viên

Ngày 22-09-2018

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên Đại học K41, Cao đẳng K8 của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

18/09/2018 | 15:21

Kế hoạch số:1827/KH-ĐHTN Ngày 10/9/2018.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ do vi phạm quy chế thi học kỳ II và học kỳ hè năm học 2017 - 2018

14/09/2018 | 09:53

Quyết định số: 1816/QĐ-ĐHTN ngày 27/8/2018.

Thông báo công văn về việc giới thiệu học bổng của đại học Quốc gia giao thông Đài Loan

14/09/2018 | 09:45

Công văn số:1858/ĐHTN-HTQT ngày 11/9/2018. Chi tiết công văn xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhân tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/09/2018 | 15:06

Quyết định số: 1598/QĐ-ĐHTN ngày 24/7/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK đợt thi ngày 14/7/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/08/2018 | 17:01

Thông báo số:17/TB-CTHSSV ngày 30/8/2018

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/08/2018 | 16:55

Thông báo số:16/CT-HSSV ngày 29/8/2018.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

27/08/2018 | 08:28

Quyết định số:1775/QĐ-ĐHTN ngày 22/8/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật An toàn giao thông tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

23/08/2018 | 16:35

Kế hoạch số:1694/KH-ĐHTN ngày 23/8/2018.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

13/08/2018 | 10:24

Quyết định số:1600/QĐ-ĐHTN ngày 24/7/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem thêm file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ "Thắp sáng niềm tin"

09/08/2018 | 15:09

Thông báo số:213/TB-ĐHTN ngày 8/8/2018.

Trang 1/30 <12345678910...2930>