Đề án NNQG 2020

Ngày 15-03-2018

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ và học viên sau đại học

công văn số: 372/ĐHTN-ĐANN ngày 13/3/2018.

Các bài liên quan