Đề án NNQG 2020

Ngày 18-09-2017

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh từ trình độ từ B1 lên trình độ B2 dành cho giáo viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh

Quyết định số:1890/QĐ-ĐHTN ngày 11/09/2017

Các bài liên quan