Đề án NNQG 2020

Ngày 14-08-2022

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ và học viên sau đại học

15/03/2018 | 08:45

công văn số: 372/ĐHTN-ĐANN ngày 13/3/2018.

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh từ trình độ từ B1 lên trình độ B2 dành cho giáo viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh

18/09/2017 | 09:55

Quyết định số:1890/QĐ-ĐHTN ngày 11/09/2017

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh từ trình độ B1 lên trình độ B2 dành cho giảng viên chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh

23/08/2017 | 15:23

Thông báo số:1612/TB-ĐHTN ngày 22/8/2017

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giai đoạn 2013 – 2015 và kế hoạch công tác giai đoạn 2016 – 2020 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/01/2016 | 09:53

sáng ngày 27/12 /2015 tại phòng họp, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giai đoạn 2013-2015 và kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”.

Khai giảng khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông tỉnh Lai Châu năm 2015

11/06/2015 | 14:30

Lễ Khai giảng khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông tỉnh Lai Châu

Hoạt động ngoại khóa lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2014

26/08/2014 | 09:15

Ngày 22 tháng 8, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các học viên của hai tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2014 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ B2-C1 theo khung tham chiếu châu âu đợt thi tháng 7 năm 2014

12/08/2014 | 09:31

chi tiết xem file đính kèm

Kết quả thi PPGD bậc THCS - Đề án ngoại ngữ - Năm 2013

11/06/2014 | 15:59

Kết quả thi PPGD bậc THCS - Đề án ngoại ngữ - Năm 2013

Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp chướng chì Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh bậc THCS, THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

26/03/2014 | 11:15

Đợt thi ngày 19, 20 tháng 10 năm 2013

Hoạt động ngoại khóa cho giáo viên phổ thông tham gia lớp bồi dưỡng năm 2013 theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020

13/10/2013 | 21:44

Tối ngày 9 tháng 10 năm 2013, tại Hội trường A, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khoá cho hơn 100 giáo viên bậc THCS và THPT tham gia lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2013 tại Khoa theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

Trang 1/2 <12>