Thư viện

Ngày 19-01-2018

Thông báo danh mục tài liệu mới bổ sung tại Trung tâm Học liệu

05/12/2017 | 10:01

Danh mục tài liệu chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc mời tham gia khóa tập huấn thuộc dự án INASP

12/09/2017 | 07:17

Công văn số: 95/TTHL ngày 14/8/2017

Thông báo về việc mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ hành chính

10/04/2017 | 16:06

Thông báo số: 25/TTHL ngày 31/3/2017

Quy định về nộp bản điện tử luận văn tốt nghiệp đại học và đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

11/05/2016 | 10:57

Chi tiết xem file đính kèm

Hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

11/05/2016 | 10:53

chi tiết xem file đính kèm

Thông báo danh mục tài liệu học tiếng Anh

28/03/2016 | 08:53

chi tiết xem file đính kèm

Thông báo tài liệu trên Internet chuyên ngành tiếng Anh

28/03/2016 | 08:50

chi tiết xem file đính kèm

Thông báo tài liệu điện tử mới về chuyên ngành ngoại ngữ - tháng 10/2013

18/11/2013 | 00:37

Vừa qua, Trung tâm Học liệu bổ sung thêm một số tài liệu mới chuyên ngành Ngoại ngữ để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của giảng viên, và sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Thông báo về tài liệu chuyên ngành Ngoại ngữ mới bổ sung tại Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên

16/10/2013 | 10:09

Tuần vừa qua Trung tâm Học liệu bổ sung thêm một số tài liệu mới chuyên ngành Ngoại ngữ để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của giảng viên, và sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Môi trường học tập “tiêu chuẩn Mỹ” ngay tại Đại học Thái Nguyên

11/07/2013 | 09:43

Trung tâm Học liệu là môi trường thư viện tiên tiến đáp ứng các chuẩn quốc tế do tổ chức Atlantic Philanthropies (Hoa kỳ) tài trợ, hàng ngày, TTHL đón tiếp hàng ngàn lượt sinh viên, mùa thi này con số tăng lên nhiều lần.

Trang 1/1 <1>