Công nghệ thông tin

Ngày 08-08-2020

Công văn về việc công nhận các chuẩn kỹ năng cơ bản công nghệ thông tin

29/05/2017 | 09:59

Công văn số 516/ĐHTN-CNTT ngày 4/4/2016.

Thông báo thi và cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông

13/12/2016 | 08:10

Thông báo số: 09/TB-CNTT ngày 06/12/2016

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Ban biên tập hệ thống Website Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

03/11/2016 | 08:37

Quyết định số 4317/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2016.Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý, cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin trên hệ thống website của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

01/11/2016 | 14:05

Quyết định số 4316 ngày 26/10/2016.Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Giới thiệu về tổ chức ICDL

27/09/2016 | 13:52

.

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/05/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ

19/07/2016 | 15:20

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo

19/07/2016 | 14:53

Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy định xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ

19/07/2016 | 14:29

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

09/06/2016 | 15:11

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-03-2014

Thể lệ "Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng Thế giới 2016"

16/03/2016 | 07:58

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC là cuộc thi về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng với quy mô lớn và uy tín trên thế giới do Tổ chức Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức tại Mỹ.

Trang 1/2 <12>