Thư viện

Ngày 18-11-2013

Thông báo tài liệu điện tử mới về chuyên ngành ngoại ngữ - tháng 10/2013

Vừa qua, Trung tâm Học liệu bổ sung thêm một số tài liệu mới chuyên ngành Ngoại ngữ để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của giảng viên, và sinh viên Đại học Thái Nguyên.
Ngoài ra để hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, làm luận văn/luận án của giảng viên và sinh viên, Trung tâm Học liệu có cung cấp dịch vụ Tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu. Trung tâm sẽ cử các cán bộ được đào tạo về kĩ năng tìm tin ở các nước như Hoa Kỳ, Úc,.. tìm kiếm và chọn lọc tài liệu theo yêu cầu từ nhiều nguồn tài liệu uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm sách, báo, tạp chí, các cơ sở dữ liệu.

 

Thông tin liên hệ đăng ký sử dụng dịch vụ:

Thư điện tử: yeucautailieu@lrc-tnu.edu.vn

Điện thoại: 0280 6568 979

Các bài liên quan