Thông báo công văn về việc phối hợp, hỗ trợ tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2020

Công văn số:105-CV/KHCN ngày 13/12/2019. Chi tiết công văn và thể lệ xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan