Thư viện

Ngày 23-05-2018

Chương trình tập huấn, hướng dẫn khai thác nguồn học liệu chuyên ngành tiếng Pháp cho giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Sáng ngày 20/05/2018, tại phòng máy 114, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức lớp tập huấn , hướng dẫn khai thác nguồn học liệu chuyên ngành tiếng Pháp cho giảng viên và sinh viên của Khoa.

     Tới dự lớp tập huấn có ThS. Nguyễn Ngọc Hường – Tổ Trưởng tổ Thông tin – Thư viện; ThS. Đặng Thị Kiều – Tổ Trưởng Bộ môn Tiếng Pháp, cùng các giảng viên và sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp và sinh viên học ngoại ngữ bằng tiếng Pháp của Khoa Ngoại ngữ.

     Mục đích của chương trình tập huấn nhằm hỗ trợ công tác học tập, nghiên cứu của sinh viên đạt hiệu quả tốt. Do đó, Bộ phận Thư viện Khoa ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức chương trình tập huấn, hướng dẫn khai thác nguồn học liệu chuyên ngành tiếng Pháp cho các giảng viên và sinh viên đang giảng dạy và học tập tiếng Pháp tại Khoa.

Giảng viên Nguyễn Thị Hà giới thiệu về nguồn học liệu chuyên ngành tiếng Pháp.

     Tại buổi tập huấn, Giảng viên Nguyễn Thị Hà – Bộ môn tiếng Pháp trực tiếp giới thiệu, khai thác nguồn học liệu điện tử mở chuyên ngành tiếng Pháp; tài liệu tham khảo để nghiên cứu, hỗ trợ giảng dạy và học tập thông qua một số nguồn cơ sở dữ liệu được các sinh viên đặc biệt quan tâm như: Les sites utiles en ligne du francais pour les estudiants (FLE); Importance de la langue française, Context de l’apprentissage du français (FLE), Difficultés de l’apprentissage du français.

    Trong khuôn khổ của chương trình, sinh viên Nguyễn Hải Việt lớp song ngữ Pháp – Anh K36 chia sẻ các chương trình học bổng của chính phủ Pháp tại Việt Nam năm 2018, hướng dẫn và tìm kiếm các công việc trong và ngoài nước cho sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp. Qua đó, sinh viên biết thêm các kênh thông tin về tuyển dụng tiếng Pháp phục vụ cho việc hoàn thành Khóa học sau khi ra trường.

Ảnh kỷ niệm kết thúc Chương trình tập huấn.

     Qua buổi tập huấn, các giảng viên của Khoa, đặc biệt là các sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp và các sinh viên đang học ngoại ngữ hai bằng tiếng Pháp được tiếp cận, khai thác những nguồn học liệu và hiểu qua về mô hình học tập mới sẽ nghiên cứu sâu thêm, học hỏi không ngừng, chủ động ứng dụng những công nghệ và phương thức dạy - học mới trong nước và thế giới, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn.

     Chương trình tập huấn giúp cho sinh viên hiểu rõ về nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng của Khoa Ngoại ngữ, tiếp cận một cách chủ động các nguồn tin, biết cách thức truy cập và sử dụng thư viện, góp phần tích cực vào công tác đào tại Khoa Ngoại ngữ.

Ảnh: Tiến Ngọc (TT-TV)

Tin bài: Mai My (TT-TV)

Các bài liên quan