Công nghệ thông tin

Ngày 27-09-2016

Giới thiệu về tổ chức ICDL

.

VÀI NÉT VỀ TỔ CHỨC ECDL

     ECDL (ECDL Foundation) là tổ chức phi lợi nhuận, thành lập năm 1997, trụ sở chính tại Dublin, ireland- hoạt động với tôn chỉ ủng hộ và thúc đẩy kỹ năng số vào cuộc sống. ECDL quản lý toàn cầu chương trình chứng nhận bộ chứng chỉ kỹ năng sử dụng máy tính Quốc tế E/ICDL.

     ICDL (International computer Driving licence) là tên gọi trên phạm vi quốc tế của bộ chứng chỉ châu âu ECDL (European computer Driving Licence). Năm 1999 – sau khi ECDL được phổ biến và công nhận rộng rãi tại các nước châu âu.

     ICDL được xây dựng, phát triển bởi những chuyên gia hàng đầu trong giới khoa học, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của châu âu và thế giới. Chất lượng và uy tín của bộ chứng chỉ được khẳng định qua hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong việc triển khai thành công các chương trình đánh giá Công nghệ thông tin và truyền thông tới hàng triệu người với nhiều ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới.

CÁC MODUL ICDL:

Mô-đun cơ bản:

            Mô-đun 1: Cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông (Computer Essentials)

            Mô-đun 2:Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials)

            Mô-đun 3:Xử lý văn bản word(Word processing)

            Mô-đun 4:Sử dụng bảng tính (Spreadsheet)

Mô-đun tiêu chuẩn:

            Mô-đun 5: Sử dụng trình chiếu (Presentation)

            Mô-đun 6: Sử dụng hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (Using database)

            Mô-đun 7:Biên tập web (Web Editing)

            Mô-đun 8:Biên tập ảnh (Image Editing)

            Mô-đun 9:Lập kế hoạch dự án (Project Planning)

            Mô-đun 10: Công tác trên mạng trực tuyến (Online - Collaboration)

            Mô-đun 11: An toàn và bảo mật thông tin (IT Security)

            Mô-đun 12: Thiết kế đồ họa hai chiều (2D Computer – Aided design)

            Mô-đun 13: Sử dụng hệ thông thông tin y tế (HIS) Mô-đun nâng cao

            Mô-đun 14: Xử lý văn bản nâng cao (Advanced Word - Processing)

            Mô-đun 15: Sử dụng bảng tính nâng cao (Advanced - Spreadsheet)

            Mô-đun 16: Sử dụng trình chiếu nâng cao (Advanced - Presentation)

            Mô-đun 17: Cơ sở dữ liệu nâng cao (Advanced - Database)

Để biết thêm thông tin chi tiết về bộ chứng chỉ và các trung tâm khảo thí (ATC) vui lòng truy cập vào website: www.icdlvietnam.vn

Các bài liên quan