Khởi động chương trình V-Skype

Ngày 29 tháng 8 năm 2015, Câu lạc bộ tiếng tiếng Anh cộng đồng Community English Club (CEC) của Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên đã khởi động chương trình “V-Skype” (tạm dịch: Trò chuyện tiếng Anh với người nước ngoài qua công cụ Skype) với buổi định hướng cho gần 30 sinh viên Khoa Ngoại Ngữ và 10 học sinh chuyên Anh trường THPT Chuyên Thái Nguyên tại phòng họp số 04 của Trung tâm học liệu.

IMG_6634

     Tham gia buổi định hướng, ThS. Thiều Trung Hiếu, Trưởng phòng Quản lý dự án của Trung tâm học liệu, ĐHTN đã dành thời gian chia sẻ với các bạn học sinh và sinh viên ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và vai trò của Trung tâm học liệu trong việc khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho học sinh, sinh viên triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy phong trào học tập và ngoại khóa của Đại học Thái Nguyên.

IMG_6666

     Chương trình “V-Skype” đã được tiến hành thử nghiệm từ năm 2014 với số lượng sinh viên Việt Nam và tình nguyện viên quốc tế hạn chế. Tuy nhiên, dự án thử nghiệm đã đạt được những thành công nhất định trong việc rèn luyện kỹ năng nghe và nói cho sinh viên. Dự kiến trong năm nay, V-Skype sẽ được tiến hành liên tục với sự tham gia của tổng số gần với 40 học sinh, sinh viên và 40 tình nguyện viên là các giáo viên Tiếng Anh đến từ các nơi trên thế giới. Mỗi học sinh, sinh viên sẽ được cung cấp một lịch trình luyện nói hàng tuần bằng việc kết nối với một giáo viên nước ngoài qua công cụ Skype, với thời lượng ít nhất một giờ một tuần. Câu lạc bộ tiếng Anh CEC đóng vai trò điều phối, hỗ trợ và đánh giá hiệu quả của chương trình.

IMG_6677

     Dự kiến, chương trình sẽ được duy trì trong một năm tới và được định hướng mở rộng quy mô trong những năm tiếp theo.

Các bài liên quan