Lịch công tác

Ngày 25-02-2018

Lịch công tác tháng 4 năm 2015

03/04/2015 | 08:35

CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (30/04/1975 – 30/04/2015); CHÀO MỪNG 21 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (04/04/1994 – 04/04/2015)

Lịch công tác tháng 3 năm 2015

03/03/2015 | 09:24

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/03/2015) CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM (26/03/2015)

Lịch công tác tháng 2 năm 2015

04/02/2015 | 12:37

CHÚC MỪNG NĂM MỚI – 2015, XUÂN ẤT MÙI KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2015)

Lịch công tác tháng 12 năm 2014

05/12/2014 | 16:22

CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM - 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/2014)

Lịch công tác tháng 11 năm 2014

04/11/2014 | 09:07

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 32 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2014)

Lịch công tác tháng 9 năm 2014

04/09/2014 | 09:41

KỶ NIỆM 69 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/09/1945 – 02/09/2014)

Lịch công tác tháng 8 năm 2014

11/08/2014 | 15:21

CHÀO MỪNG 69 NĂM NGÀY TỔNG KHỞI NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG 19/08/1945

Lịch công tác tháng 6 năm 2014

02/06/2014 | 16:32

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6/2014 , NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6/2014 VÀ KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC 11/6/2014

Lịch công tác tháng 5 năm 2014

07/05/2014 | 09:49

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 – 01/5/2014) VÀ 124 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2014)

Lịch công tác tháng 4 năm 2014

02/04/2014 | 07:58

KỶ NIỆM NGÀY MIỀN NAM HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG (30/4/1975) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (04/4/1994 – 04/4/2014)

Trang 4/5 <12345>