Lịch công tác

Ngày 03-03-2015

Lịch công tác tháng 3 năm 2015

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/03/2015) CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM (26/03/2015)

             ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                        LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2015 

                 KHOA NGOẠI NGỮ   

                                                            Kính gửi:    Cán bộ, viên chức Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Thứ Ba

Ngày

03/03/2015

9h30

- Họp BTV Đoàn TN ĐHTN.

 - Bí thư Đoàn TN Khoa

Phòng họp 3

Bí thư Đoàn TN ĐHTN

Thứ Ba

Ngày

10/03/2015

8h00

- Họp BCH Đoàn TN ĐHTN.

- Bí thư Đoàn TN Khoa

Phòng họp 2

Bí thư Đoàn TN ĐHTN

Thứ Tư

Ngày

11/03/2015

14h00

- Họp Tiểu ban văn kiện để góp ý cho Dự thảo báo cáo Chính trị.

- Các thành viên Tiểu ban văn kiện (theo Quyết định số 258/QĐ-ĐU ngày 29/10/2014 của BTV Đảng ủy)

Phòng họp 2

Bí thư

Đảng ủy ĐHTN – Trưởng

tiểu ban

Thứ Năm

Ngày

12/03/2015

 

8h00

- Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Đại học Thái Nguyên.

- Thành phần (Theo giấy mời của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của ĐHTN).

Trung tâm

Học liệu

Giám đốc ĐHTN

8h00

- Họp tổng kết rút kinh nghiệm đại hội điểm của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và Quàn trị Kinh doanh.

- Bí thư Đảng bộ/ Chi bộ trực thuộc Đảng bộ ĐHTN (có Giấy mời riêng).

 

Phòng họp 1

Bí thư

Đảng ủy ĐHTN

Thứ Tư

Ngày

25/03/2015

14h00

- Họp Đảng ủy tháng 03 năm 2015

 

 - Các đồng chí Đảng ủy viên.

 

Phòng họp Khoa

Bí thư Đảng ủy

Thư năm

Ngày

26/3/2015

14h00

- Họp Giao ban tháng 03 năm 2015

- BCN Khoa.

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng, phó các đơn vị trong Khoa.

Phòng họp Khoa

BCN Khoa

Thứ Sáu

Ngày

27/03/2015

8h00

- Họp BCH Đảng bộ ĐHTN góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quý I/2015 và giải quyết công việc thường kỳ.

- Ủy viên BCH Đảng ủy ĐHTN.

Phòng họp 1

Bí thư

Đảng ủy ĐHTN

  14h thứ sáu hàng tuần: Lãnh đạo Khoa tiếp cán bộ, giảng viên và nhân viên đóng góp ý kiến xây dựng Khoa hoặc khiếu  nại, tố cáo tại phòng họp Khoa

  Thành phần đón tiếp: Đại diện Đảng ủy Khoa, BCNK, BTVCĐ; ĐT: 0280.6251433

Ghi chú:

          - Lãnh đạo các tổ chức năng, các bộ môn, các tổ chức đoàn thể nộp đăng ký lịch họp tại Tổ Hành chính - Tổng hợp trước ngày 25 hàng tháng và gửi báo cáo tháng (một bản cứng, một bản mềm) về BP.Hành chính chậm nhất một ngày, trước cuộc họp giao ban theo   Email: nguyenthilananh0408@gmail.com.

          - Những cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác sẽ có thông báo cụ thể sau. Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong Khoa nghiêm túc thực hiện.

    Nơi nhận:

         - Ban Chủ nhiệm Khoa;

           - Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN;

           - Các tổ chức năng, các bộ môn;

           - Tổ TT - TV (đăng tải trên Website);

           - Lưu: VT, HC – TH.

TRƯỞNG KHOA

                    

 

(Đã ký)

 

 

TS. Lê Hồng Thắng

Các bài liên quan