Lịch công tác

Ngày 05-12-2014

Lịch công tác tháng 12 năm 2014

CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM - 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/2014)

ĐẠI HỌC THÁ NGUYÊN                                                               LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

     KHOA NGOẠI NGỮ

Kính gửi:   Cán bộ, viên chức Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.                                                                            

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Thứ Ba

Ngày

02/12/2014

8h00

- Họp Giao ban tháng 11

- BCN Khoa.

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn  TN, Trưởng, phó các đơn vị trong Khoa.

Phòng họp Khoa

BCN Khoa

Thứ Tư

Ngày

03/12/2014

14h00

- Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch trung hạn và chiến lược của Đại học Thái Nguyên.

- Theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN.

Phòng họp 2

Giám đốc ĐHTN

Thứ Năm

Ngày

04/12/2014

8h00

- Kiểm tra định kỳ hoạt động KH&CN toàn Đại học Thái Nguyên năm 2014 tại Khối Cơ quan ĐHTN và 02 khoa.

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHTN ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc ĐHTN.

- Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp.

Phòng họp 2

Trưởng

đoàn

Kiểm tra

14h00

- Họp Giao ban công tác tháng 12 năm 2014 - ĐHTN

- Lãnh đạo Khoa

Phòng họp 1

Giám đốc ĐHTN

Thứ Bảy

Ngày

06/12/2014

9h30

- Họp Hội đồng Khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, mã số B2012-TN03-04 DA, do GS.TS Đặng Kim Vui làm chủ nhiệm

- Những người quan tâm đến dự.

Phòng họp 3

PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh - Học viện NN Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng

Thứ Ba

Ngày 23/12/2014

14h00

- Chương trình gặp mặt giữa lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và giảng viên, chuyên gia và lưu học sinh nước ngoài nhân dịp Lễ Giáng sinh và đón chào năm mới 2015.

- Đại diện cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác HTQT của Khoa.

- Giảng viên, chuyên gia và lưu học sinh nước ngoài tại Khoa.

Phòng họp 2

Giám đốc ĐHTN

Thứ Sáu

Ngày 26/12/2014

15h30

- Tổng vệ sinh cơ quan

- Cán bộ ( Theo kế hoạch của BP.QTTB).

- Sinh viên ( Theo kế hoạch của Tổ CT – HSSV)

Khoa Ngoại ngữ

T.HC – TH

Và T.CTHSSV

Thứ Hai

Ngày

29/12/2014

8h00

- Họp Đảng ủy tháng 12 năm 2014

 

 - Các đồng chí Đảng ủy viên.

 

Phòng họp Khoa

Bí thư Đảng ủy

14h00

- Họp Giao ban tháng 12 năm 2014

- BCN Khoa.

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng, phó các đơn vị trong Khoa.

Phòng họp Khoa

BCN Khoa

Thứ Tư

Ngày

31/12/2014

14h00

 

- Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014, xây dựng phương hướng, kế hoạch công tác năm 2015 lĩnh vực CNTT và Thư viện của ĐHTN.

- Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa.

- Lãnh đạo tổ CNTT-TV.

Hội trường

Trung tâm học liệu

Giám đốc ĐHTN

                 14h thứ sáu hàng tuần: Lãnh đạo Khoa tiếp cán bộ, giảng viên và nhân viên đóng góp ý kiến xây dựng Khoa hoặc khiếu  nại, tố cáo tại phòng họp Khoa

            Thành phần đón tiếp: Đại diện Đảng ủy Khoa, BCNK, BTVCĐ; ĐT: 0280.6251433

Ghi chú:

- Lãnh đạo các tổ chức năng, các bộ môn, các tổ chức đoàn thể nộp đăng ký lịch họp tại Tổ Hành chính - Tổng hợp trước ngày 25 hàng tháng,

- Những cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác sẽ có thông báo cụ thể sau. Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong Khoa nghiêm túc thực hiện.

 

       Nơi nhận:

         - Ban Chủ nhiệm Khoa;

           - Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN;

           - Các tổ chức năng, các bộ môn;

           - Tổ TT - TV (đăng tải trên Website);

           - Lưu: VT, HC – TH.

TRƯỞNG KHOA

                    

 

 (Đã ký)

 

 

TS. Lê Hồng Thắng

 

Các bài liên quan