Đảng Đoàn thể

Ngày 21-08-2014

Hướng dẫn đại hội chi đoàn

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; BCH Đoàn Khoa Ngoại ngữ -Đại học Thái Nguyên hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội chi Đoàn

HƯỚNG DẪN

Đại hội chi Đoàn năm học 2014 - 2015 

 

-         Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

BCH Đoàn Khoa Ngoại ngữ -Đại học Thái Nguyên hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội chi Đoàn như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Toàn bộ các hoạt động đại hội chi đoàn phải tuân thủ Điều lệ Đoàn, các quy định của Trung ương Đoàn và BCH Đoàn Khoa.

2. Đại hội Chi đoàn có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu ban chấp hành mới để lãnh đạo hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ.

3. Việc tham gia đại hội là nhiệm vụ của mỗi Đoàn viên trong chi Đoàn. BCH chi Đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể theo khả năng của Đoàn viên, tránh xảy ra tình trạng Đoàn viên thờ ơ, không thấy được trách nhiệm của bản thân đối với hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng này.

4. Bí thư Đoàn khoa thay mặt BCH Đoàn trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, dự, đôn đốc, kiểm tra... đại hội của các chi Đoàn trong khoa. Nếu bận công tác, bí thư Đoàn khoa phải ủy quyền cho phó bí thư hoặc một UVBCH Đoàn khoa thay mặt dự, chỉ đạo đại hội.

5. Các đồng chí UV BCH Đoàn khoa quản lý của mỗi đơn vị, Bí thư Đoàn khoa hoặc UVBCH Đoàn khoa được ủy quyền phải duyệt toàn bộ nội dung của đại hội của các chi đoàn, trong đó lưu ý các vấn đề: trang trí, các báo cáo, chương trình đại hội, nhân sự BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới.

6. Tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng giờ, nghiêm túc, ngắn gọn, đầy đủ. Tránh những khoản chi phí không cần thiết để tiết kiệm quỹ chi Đoàn. Phát huy tính dân chủ, ưu tiên cho việc thảo luận các báo cáo và phương hướng hoạt động trong năm học của chi Đoàn.

7. Trang phục: Đoàn viên dự đại hội phải mặc lịch sự, đồng phục áo khoa nếu không có áo khoa thì mặc áo sơmi trắng, quần tối màu hoặc đồng phục áo Thanh niên Việt Nam và đeo huy hiệu Đoàn. Không mặc áo Pun, áo quá ngắn quá mỏng.

8. Trong quá trình diễn ra đại hội cẩn phải thực sự nghiêm túc, tập trung xây dựng bản báo cáo cũng như phương hướng hoạt động của năm học. Tránh nói chuyện, đùa giỡn gây mất trật tự trong đai hội.

....

 

Xem chi tiết trong file đính kèm

Các bài liên quan