Đảng Đoàn thể

Ngày 24-03-2014

Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014

Sáng ngày 23/03/2014, tại Hội trường A, Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Đến dự Hội nghị có TS. Lê Hồng Thắng - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Khoa Ngoại ngữ; đ/c Hoàng Công Đình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Khoa Ngoại ngữ; các đ/c là lãnh đạo các đơn vị trong Khoa, các đảng viên, các CBVCLĐ, lớp trưởng và bí thư các lớp chính quy Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN.

Đ/c Trần Văn Thép thuyết giảng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thép - Trưởng phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã truyền đạt đến các đảng viên, CBVC và sinh viên trong Khoa các nội dung cơ bản của các chuyên đề:

  1. 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
  2. Trong chuyên đề này, các đảng viên, CBVCLĐ, sinh viên của Khoa nắm được đầy đủ, sâu sắc các nội dung của chuyên đề:- Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm: thứ nhất: tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; thứ hai: ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trong mọi cương vị vị trí công tác; thứ ba: nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng; thứ tư: trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liệu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi. – Tấm gương của Bác Hồ về nêu cao tinh thần trách nhiệm. – Vận dụng để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.- Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân. – Tư tưởng Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm.

  3. 2. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam;
  4. 3. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
  5. Với chuyên đề 2, chuyên đề 3, các  đảng viên, CBVCLĐ, sinh viên của Khoa lại hiểu rõ hơn sự thật của cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực ngoại bang, từ đó tự hào với truyền thống đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc - truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

 

 (Tin bài: CNTT-TV)

Các bài liên quan