Tin tức & Sự kiện

Ngày 23-01-2014

Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2013-2014

Ngày 20/01/2014, Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2013-2014

Đến dự với Hội nghị, về phía Đại học Thái Nguyên có đ/c Trần Thanh Vân – Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên; Về phía Khoa Ngoại ngữ có các đ/c trong Ban chủ nhiệm Khoa, lãnh đạo các phòng, bộ phận chức năng cùng đông đủ các CBVC trong toàn Khoa.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu của năm học mới; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2013 và định hướng công tác công đoàn năm 2014; Báo cáo công khai tài chính 2012; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011 – 2013.

 

TS. Lê Hồng Thắng – Trưởng Khoa báo cáo kết quả năm học 2012-2013

 Năm học 2012- 2013, Khoa Ngoại ngữ đã thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ công tác đề ra và đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Thay mặt cho Công đoàn Đại học Thái Nguyên, đ/c Trần Thanh Vân- Phó chủ tịch công đoàn Đại học Thái Nguyên nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Khoa Ngoại ngữ đã đạt được trong năm học 2012- 2013, đây cũng là những kết quả to lớn góp phần vào công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của ĐH Thái Nguyên nói riêng, của giáo dục Việt Nam nói chung.

 

Đ/c Trần Thanh Vân phát biểu chúc mừng thành tựu mà Khoa đạt được trong năm học 2012-2013

Với các tham luận: Công tác bồi dưỡng cán bộ viên chức và giải pháp nâng cao hiệu quả của Ths. Nguyễn Thị Thu Hoài- Phó trưởng phòng tổng hợp; Giải pháp nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra của Ths. Đặng Quỳnh Trâm- Phó trưởng phòng Đào tạo-KH&QHQT; Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và đào tạo- Ths. Phùng Văn Huy- Bộ môn tiếng Anh đã giúp cho CBVC trong Khoa định hướng cũng như tìm được giải pháp cho riêng mình trong công tác giảng dạy, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài trình bày tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng bầu mới Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2013- 2015, 3 đ/c đã đạt được sự tín nhiệm cao của Hội nghị trúng cử trong nhiệm kì mới: đ/c Trần Hữu Lợi, Đ/c Đỗ Thanh Mai, đ/c Lưu Quang Sáng.

 
Toàn cảnh Hội nghị

(Tin CNTT-TV)

Các bài liên quan