Đảng Đoàn thể

Ngày 15-11-2013

Giao lưu, tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2013

Tối ngày 13 tháng 11 năm 2013, tại Hội trường A, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức buổi giao lưu “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2013” cho đông đảo cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên trong Khoa.

Chương trình giao lưu “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” là hoạt động do Khoa Ngoại ngữ phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức; nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên, giảng viên, và sinh viên trong toàn Khoa về văn hóa giao thông và ý thức khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông và tai nạn giao thông.

Chương trình thu hút được sự tham gia của đông đảo đại điện BCN Khoa, cán bộ, giảng viên và sinh viên

Thông qua các phóng sự tư liệu, các tiểu phẩm hài hước, cùng những câu hỏi tình huống, buổi giao lưu tập trung tuyên truyền chỉ thị số 18/CT-TƯ ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự , an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Chương trình thực sự đã đem đến cho cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ những thông điệp ý nghĩa về văn hóa giao thông.

Những tiểu phẩm ngắn ngọn, nhưng lại đem đến những thông điệp ý nghĩa về văn hoá giao thông và

việc chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông

Không dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, buổi giao lưu cũng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức của mỗi cá nhân nói riêng và trách nhiệm cộng đồng nói chung về vấn đề giao thông trật tự, góp phần giảm thiểu những thiệt hại do vi phạm an toàn giao thông gây ra.

(Tin bài: CNTT-TV)

Các bài liên quan