Đảng Đoàn thể

Ngày 04-11-2013

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tham quan triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2013, đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Ngoại ngữ đã có buổi tham quan triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Thái Nguyên.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” là hoạt động do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, bản đồ và hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tham quan triển lãm, thày và trò Khoa Ngoại ngữ đã được giới thiệu các tư liệu lịch sử khác nhau về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, từ những bản đồ cổ do các nhà phát kiến địa lý, hằng hải trong nước và thế giới vẽ liên quan đến lãnh hải nước ta. Cùng với đó là các văn kiện lịch sử, các văn bản hành chính qua các thời kỳ, khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Buổi tham quan triển lãm là một hoạt động vô cùng ỳ nghĩa không chỉ với cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Ngoại ngữ mà còn đối với đông đảo các tầng lớp nhân dân; giúp nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước; khẳng định những cơ sở xác định Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm – bằng con đường hoà bình và được các triều đại phong kiến Việt Nam, các Nhà nước Việt Nam thời cận đại và hiện đại liên tục thực thi và bảo vệ chủ quyền một cách hợp pháp.

(Tin bài: CNTT-TV)

Các bài liên quan