Thông báo Sinh viên

Ngày 31-05-2022

Thông báo về việc thu hồ sơ xét tốt nghiệp của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên - Đợt 2 - Năm 2022

Thông báo số: 166/TB-TNN, ngày 26/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan