Thông báo Sinh viên

Ngày 13-05-2022

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 3&4A - Đợt 1 năm 2022 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 620/TB-ĐHTN, ngày 12/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan