Thông báo tuyển sinh

Ngày 21-03-2022

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Ấn Độ

Công văn số 977/UBND-KGVX ngày 16/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên v/v triển khai thông báo tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2022. Chi tiết xem tại File đính kèm.

Các bài liên quan