Giới thiệu

Ngày 08-08-2013

Bộ môn Khoa học cơ bản - Khoa Ngoại ngữ

Bộ môn Khoa học cơ bản – Khoa Ngoại ngữ thực hiện công tác giảng dạy 05 nhóm môn học, bao gồm: lý luận chính trị, tâm lý học, ngôn ngữ, giáo dục thể chất, và tin học.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Nhiệm vụ chính của Bộ môn Khoa học cơ bản (KHCB) là giảng dạy các kiến thức đại cương và cơ sở trong hệ thống chương trình đào tạo cao đẳng, cử nhân cho các chuyên ngành đơn ngữ, song ngữ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Bên cạnh đó, Bộ môn còn có nhiệm vụ quan trọng trong việc bồi dưỡng trình độ tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài. Với nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị, khoa học xã hội và giáo dục thể chất, tâm lý học, ngôn ngữ và tin học, Bộ môn Khoa cơ bản góp phần đào tạo nên những thế hệ sinh viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thực tế xã hội.

2. Hoạt động

Song song với hoạt động dạy học, tập thể Tổ Bộ môn Khoa học cơ bản còn rất năng động và nhiệt tình trong các công tác nghiên cứu khoa học. Đội ngũ  giảng viên của Bộ môn đã chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Khoa, cấp Bộ môn tích cực đóng góp trong sự phát triển chung của nhà Khoa. Bộ môn cũng tích cực trong các hoạt động đoàn thể, tham gia thi đấu thể thao các cấp và đạt kết quả cao.

Với những tiền đề vững chắc cùng sự quan tâm sâu sắc của Khoa, đội ngũ giảng viên của Bộ môn tiếp tục phấn đấu để phát huy những thành quả đã có và kiến tạo thêm những thành quả mới tốt đẹp hơn, thiết thực hơn đóng góp vào sự phát triển chung của Khoa và sự trưởng thành của các thế hệ sinh viên.

  3. Cơ cấu tổ chức:

Bộ môn KHCB cơ cấu gồm 21 giảng viên, trong đó có 20 thạc sĩ, 1 nghiên cứu sinh. Bộ máy tổ chức cụ thể như sau:

-          Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

-          Phó trưởng bộ môn: ThS. Đỗ Thanh Mai

-          Chủ tịch Công đoàn bộ môn: ThS. Đỗ Thanh Mai

-          Phó chủ tịch Công Đoàn bộ môn: ThS. Hồ Thị Thủy

-          Ủy viên BCH Công đoàn bộ môn: Thành Thị Phương Bắc

-          Bí thư đoàn thanh niên bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Hoài Thanh

-          Phó bí thư đoàn thanh niên bộ môn: ThS. Tạ Thị Ánh

-          Ủy viên BCH Đoàn thanh niên bộ môn: Nguyễn Thị Hồng

-          Trợ lý đào tạo: ThS Trần Thị Ngọc Hà

-          Trợ lý đào tạo – NCKH: ThS. Nguyễn Thị Hoài Thanh

4. Liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thư điện tử: khcb.sfl@tnu.edu.vn

Các bài liên quan