Giới thiệu

Ngày 25-07-2013

Bộ môn tiếng Nga - Khoa Ngoại ngữ

Tổ bộ môn tiếng Nga là một trong 4 tổ chuyên môn có đào tạo sinh viên chuyên ngành sư phạm thuộc Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên; tiền thân là Tổ bộ môn tiếng Nga thuộc Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên.

 

Từ 31/12/2007 Khoa Ngoại ngữ được tách ra từ Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên và trở thành một Khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Kể từ thời gian đó, Tổ bộ môn tiếng Nga được tổ chức thành một tổ chuyên môn gồm 05 Giảng viên. Đến năm 2008, Tổ bộ môn được tiếp nhận thêm 03 giảng viên trẻ vừa tốt nghiệp ra trường. Cũng trong năm 2008, Tổ bộ môn bắt đầu đào tạo sinh viên chuyên ngành khóa đầu tiên. Do một số giảng viên thuộc Tổ bộ môn đã nghỉ hưu hoặc giữ chức vụ quản lý, không còn tham gia giảng dạy, vì vậy số lượng giảng viên trẻ đến nay (2013) là 07 trong tổng số 08 cán bộ. Ban đầu các giảng viên trẻ của Tổ bộ môn đều là các sinh viên mới tốt nghiệp, nên kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, học vị mới dừng ở mức Cử nhân; song đến nay, Tổ bộ môn đã có 05 Thạc sỹ, 02 cán bộ đang theo học Thạc sỹ và 01 cán bộ đang xin học bổng Thạc sỹ tại Liên bang Nga.

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ bộ môn Tiếng Nga phụ trách đào tạo chuyên ngành tiếng Nga cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm song ngữ Nga – Anh, trình độ cử nhân Đại học. Tổ bộ môn quản lý hai ngành học chính là ngành sư phạm Nga (thời gian đào tạo 04 năm) và sư phạm song ngữ Nga – Anh (thời gian đào tạo 05 năm).

- Tổ bộ môn có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên tiếng Nga, tiến tới chuẩn hóa năng lực giảng dạy của giảng viên theo chuẩn quốc tế.

Cơ cấu nhân sự:

Đội ngũ giảng dạy của bộ môn gồm 08 giảng viên, trong đó có 05 thạc sĩ và 03 cử nhân, cụ thể:

STT

Họ tên

Chức vụ

/nhiệm vụ đảm nhận

Email

1

Nguyễn Thị Như Nguyệt

Trưởng bộ  môn

nhunguyet.knn2008.sfl@tnu.edu.vn

2

Nguyễn Phạm Nguyệt Linh

Giảng viên

linhnpn84.sfl@tnu.edu.vn

3

Nguyễn Hữu Hải

Giảng viên

nhhai.sfl@tnu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên

nguyenthilananh0408.sfl@tnu.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thảo

Giảng viên

thaont.knn2009.sfl@tnu.edu.vn

6

Trần Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

nguyenhieu151086.sfl@tnu.edu.vn

7

Chu Thành Thúy

Giảng viên

chuthanhthuy.nn.tn.sfl@tnu.edu.vn

8

Lê Thị Thu Thảo

Giảng viên

lt2thao.sfl@tnu.edu.vn

Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo:

- Chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo: bộ môn tiếng Nga phụ trách đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm song ngữ Nga – Anh, trình độ cử nhân Đại học

- Số lượng sinh viên chính quy hiện do bộ môn đào tạo: 143

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Ngôn ngữ, văn hóa Nga; Phương pháp giảng dạy tiếng Nga

Hoạt động và thành tích đã đạt được:

- Hoạt động đào tạo chính quy: đã đào tạo 05 khóa với tổng số 143 sinh viên

- Hoạt động nghiên cứu khoa học:  

  Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: đã nghiệm thu 11 đề tài, 2 đề tài đang trong quá trình thực hiện

  Nghiên cứu khoa học của sinh viên: đang tiến hành 2 đề tài

- Một số hoạt động khác:

Bộ môn tiếng Nga hàng năm đều tổ chức bồi dưỡng cho từ 4-5 sinh viên xuất sắc trong đội tuyển của Khoa đi tham dự cuộc thi Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên nước ngoài học tiếng Nga được tổ chức tại Trung tâm Khoa học & Văn hóa Nga tại Hà Nội. Hàng năm đều có sinh viên lọt vào vòng chung kết của cuộc thi và 3 năm liên tiếp đều có sinh viên được nhận học bổng du học tại 1 trường đại học của Nga trong thời gian 5 năm và có 1 sinh viên được nhận giấy khen do đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Ngoài ra hàng năm bộ môn tiếng Nga còn có các sinh viên năm thứ 2 đi học chuyển tiếp tại Mát-xcơ-va – Liên bang nga 10 tháng. Tính đến nay đã có 8 sinh viên đi học chuyển tiếp, các sinh viên đã hoàn thành tốt chương trình học chuyển tiếp và quay trở về Khoa tiếp tục học tập.

Liên hệ:  Bộ môn tiếng Nga - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thư điện tử: tiengnga.sfl@tnu.edu.vn

Các bài liên quan