Giới thiệu

Ngày 24-07-2013

Bộ môn tiếng Pháp - Khoa Ngoại ngữ

Tiếng Pháp là chuyên ngành quan trọng của Khoa Ngoại ngữ với đội ngũ 06 giảng viên cơ hữu và 02 giảng viên kiêm nhiệm, 150 sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp và 500 sinh viên học tiếng Pháp- ngoại ngữ 2. Được thành lập từ năm 2007, trong chiến lược phát triển của Khoa, Bộ môn tiếng Pháp sẽ trở thành Khoa tiếng Pháp - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên vào năm 2015.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng: là tổ bộ môn trực thuộc khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

- Nhiệm vụ: đào tạo ngành Sư phạm tiếng Pháp, ngành Ngôn ngữ pháp- chuyên ngành song ngữ Pháp-Anh và các học phần ngoại ngữ 2 tiếng Pháp cho các chuyên ngành ngôn ngữ khác của Khoa

Cơ cấu nhân sự:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

EMAIL

1

Đặng Thị Kiều

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

kieutnn.sfl@tnu.edu.vn

2

Nguyễn Mai Hương

Giảng viên

Cử nhân

huongbanmai_295.sfl@tnu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

hanguyen.frtn.sfl@tnu.edu.vn

4

Hoàng Thu Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

hoangthungatn.sfl@tnu.edu.vn

5

Nguyễn Đức Thịnh

Giảng viên

Cử nhân

ndthing02.sfl@tnu.edu.vn

6

Nguyễn Thị Thuý

Giảng viên

Thạc sĩ

thuynguyenmesamis2012.sfl@tnu.edu.vn

Chương trình đào tạo:

 - Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Pháp

Thời gian: 4 năm

Đối tượng: Học sinh trúng tuyển  kỳ thi tuyển sinh Đại học khối D3

Nội dung chương trình: Sinh viên theo học các học phần về kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, lý thuyết ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

- Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ Pháp – Anh

Thời gian: 5 năm

Đối tượng: Học sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học khối D1 và D3

Nội dung chương trình: Sinh viên theo học các lớp về kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, lý thuyết ngôn ngữ, biên – phiên dịch tiếng Pháp và tiếng Anh

- Chương trình giảng dạy tiếng Pháp – ngoại ngữ 2

 Thời gian: 1 năm

Đối tượng: Sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và  tiếng Nga.

Nội dung chương trình: Các sinh viên theo học các học phần tiếng Pháp cơ bản.

Liên hệ: Bộ môn tiếng Pháp - Khoa Ngoại ngữ - Đai học Thái Nguyên

Thư điện tử: tiengphap.sfl@tnu.edu.vn

Các bài liên quan