Giới thiệu

Ngày 22-07-2013

Bộ môn tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ

Năm thành lập: 2007

 STT

HỌ VÀ TÊN 

       
   

   Nam

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Phụ trách chung

2

Mai Thị Ngọc Anh

    Nữ

Tiến sĩ

P. Trưởng Bộ môn

Phụ trách công tác đào tạo, Công tác HSSV

3

Ngô Thị Hoài Linh

    Nữ

Thạc sĩ- NCS

P. Trưởng Bộ môn

Phụ trách công tác NCKH, Hoạt động Ngoại khoá, CLB Hán ngữ

4

Quách Thị Nga

    Nữ

Tiến sĩ

Giảng viên

 

5

Đỗ Thị Thúy Hà

    Nữ

Thạc sĩ- NCS 

Giảng viên

 

6

Thẩm Minh Tú

    Nữ

Thạc sĩ- NCS 

Giảng viên

 

7

Nguyễn Thi Mai

    Nữ

Tiến sĩ

Giảng viên

 

8

Hồ Thị Nguyệt Thắng

    Nữ

Thạc sĩ- NCS 

Giảng viên

 

9

Nguyễn Thu Giang

    Nữ

Thạc sĩ- NCS 

Giảng viên

 

10

Phạm Minh Tâm

    Nữ

Thạc sĩ- NCS 

Giảng viên

 

11

Đào Thị Hồng Phượng

    Nữ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

12

Vi Thị Bích Ngọc

    Nữ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

13

Phạm Thị Sao

    Nữ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

14

Trịnh Thị Thu Hương

    Nữ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

15

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

    Nữ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

16

Nguyễn Thu Thủy

    Nữ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

17

Vi Thị Hoa

    Nữ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

18

Nguyễn Thị Hải Yến

    Nữ

Thạc sĩ- NCS 

Giảng viên

 

19

      Ngô Thị Trà

    Nữ

Thạc sĩ- NCS 

Giảng viên

 

20

Đỗ Thị Thu Hiền

    Nữ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

21

Vũ Thanh Huyền

    Nữ

Thạc sĩ - NCS

Giảng viên

 

22

Vũ Thị Huyền Trang

    Nữ

Thạc sĩ - NCS

Giảng viên

 
           

Các bài liên quan